Spektrum
100 ehin1

EHiN 1 - Sesjon A2 - Digitale innbyggertjenester

Tuesday October 31, 2017 13:00 - 14:15 Room 1

Lecturers: Johan Höglund, Linn Bæra, Nina Ulstein
Moderator: Nis Johannsen

Fremkomsten av digitale innbyggertjenester er et resultat av nye teknologiske muligheter og et generelt ønske om å styrke innbyggerens rolle i forløp med helsetjenestene. Å få til gode digitale innbyggertjenester forutsetter at alle aktørene er med; helseaktører/myndigheter, leverandører og ikke minst innbyggerne/pasientene. I denne sesjonen vil det være mulig å høre om de nasjonale planer på området, bransjens tanker om de teknologiske mulighetene og hva som brukene ønsker og stiller av krav til denne type teknologi.

Innbyggertjenester

  • Nina Ulstein, Direktoratet for e-helse
    Digitale helsetjenester for pasientens helsetjeneste
    Helsenorge.no er den nasjonale plattformen for realiseringen av innbyggertjenester og innbyggers kanal i kontakten med helsetjenesten. Digitale helsetjenester gir innbyggere bedre muligheter for å fremme egen helse og behandling. De frigjør ressurser for helsesektoren og muliggjør et rikere helsetilbud med økt kvalitet. Pasienter kan ta mer aktivt del i egen behandling, og basistjenester som endring/bestilling av timer, innsyn og ekonsultasjoner skal forenkle kontakten mellom pasienter/pårørende og fastleger, hjemmetjenesten og spesialisthelsetjenesten. I tillegg skal helsenorge.no være en drivkraft for et innovativt og rikt helsetilbud, som markedet og sektoren vil utvikle selv. Helsenorge.no skal gjøre det enklere å realisere innovative digitale løsninger i helse på en sikker måte.
  • Johan Höglund, CEO Tieto, «Hvordan bli best på ehelse og digitale innbyggertjenester?»

  • Linn Bæra, leder brukerutvalg Helse Vest.

Moderator: Nis Johanssen, Helse Sør Øst

 

 

 

Rekkefølgen her nede er alfabetisk, ikke kronologisk.

Lecturers

Johan Höglund Lecturer

CEO
Tieto

100 linn b ra edited 2

Linn Bæra Lecturer

Leder Brukerutvalg
Helse Vest

100 nina ulstein 1

Nina Ulstein Lecturer

Produktansvarlig
Direktoratet for e-helse

Nina Ulstein er produktansvarlig for helsenorge.no i Direktoratet for e-helse. Hun har ansvar for strategi og veikart for helsenorge.no. Helsenorge.no er den nasjonale plattformen for realiseringen av innbyggertjenester og innbyggers kanal i kontakten med helsetjenesten.

100 nis johannsen

Nis Johannsen Moderator

Sen. advisor
Helse Sør-Øst Regional helseforetak