Spektrum
100 velferd

EHiN Velferdsteknologi: Nasjonal implementering av trygghetsteknologi

Tuesday October 31, 2017 10:45 - 12:00 Room 5

Lecturers: Aase Hobbesland, Benedicte Løseth, Kristin Mehre
Moderator: Jon Helge Andersen

- Nasjonal implementering av velferdsteknologi er i gang - Kristin Mehre, Avdelingsdirektør Helsedirektoratet
Om lag 200 kommuner starter nå sin reise mot det som er målet med vellykket tjenesteinnovasjon: At trygghetsskapende teknologier blir tatt i bruk som en ordinær tjeneste. Gevinstene er entydige. Nasjonalt velferdsteknologiprogram orienterer om hvordan Norge ligger an i forhold til målet om at velferdsteknologi skal være "den nye normalen" innen 2020.  

- Betydningen av strukturerte forankrings- og beslutningsprosesser i storskala implementeringsprosesser - Aase Hobbesland, Grimstad kommune

Agder-kommuner har etablert RKG, Regional koordineringsgruppe (e-helse og VFT). Dette understøtter en bredere og mer strukturert tilnærming til forankring på rådmanns- og politikernivå. Det er suksesskriterium for å lykkes. Hva kan andre kommuner lære av dette?

- Innføring av velferdsteknologi i Bergen - Benedicte Løseth, Bergen kommune
Bergen kommune forteller hvordan de har lyktes med suksessformelen: Hvordan nå ut til de som skal ta i bruk nye tjenester og de som skal levere dem?

 

 

Rekkefølgen her nede er alfabetisk, ikke kronologisk.

Lecturers

100 aase hobbesland 2 edited 1

Aase Hobbesland Lecturer

Kommunalsjef og leder for RKG
Grimstad kommune

100 benedicte l seth edited 2

Benedicte Løseth Lecturer

Seksjonssjef, seksjon for innovasjon, helse, barn og unge
Bergen kommune

100 kristin mehre

Kristin Mehre Lecturer

Avdelingsdirektør kommunale omsorgstjenestene
Helsedirektoratet

Kristin Mehre er avdelingsdirektør i Helsedirektoratet med de kommunale omsorgstjenestene som ansvarsområde. Hun har utdannelse innen sykepleie og ledelse, og har lang ledererfaring både fra helse- og omsorgstjenesten i både kommunal og statlig virksomhet. Hun har hatt ansvar for å iverksette regjeringens politikk på omsorgsfeltet, først Omsorgsplan 2015 som gikk fra 2007 til 2015, og nå Omsorg 2020, som er regjeringens plan for omsorgsfeltet frem til år 2020. Den velferdsteknologiske satsningen startet opp i 2014 som en del av Omsorg 2020. Kristin Mehre har hatt ansvar for å sette i gang et nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi. Programmet bygger på samhandlingsreformens målsettinger om helsefremmende arbeid, forebyggende tjenester, tidlig innsats og om å yte tjenester der folk bor. Vi skal utnytte de muligheter velferdsteknologi gir til å gi brukertilpassede tjenester som er effektive og har god kvalitet.

100 jon helge andersen edited 2

Jon Helge Andersen Moderator

Program manager
Direktoratet for e-helse

Jon Helge Andersen leder det Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet, og årelang erfaring med digitalisering av helsesektoren.