Spektrum
100 sikkerhet

EHiN Sikkerhet & personvern: Introduksjon

Tuesday October 31, 2017 10:45 - 12:00 Room 6

Man kan ikke lenger snakke om helse og e-helse som to ulike ting. Helsetjenesten er digitalisert, og uten de digitale tjenestene ville resten av helsetjenestene raskt stoppe opp. Å tilby helsetjenester som er i samsvar med brukernes behov i en digital hverdag, og som samtidig ivaretar krav til sikkerhet, er krevende. Informasjonen skal være tilgjengelig, men den skal også være sikker. Både lover, normkrav og internasjonale juridiske forpliktelser er bestemmende for hvordan tjenestene helsevesenet tilbyr utformes, og det skjer i et tett samarbeid med et stadig mer internasjonalt leverandørmarked.

I sesjonen "Tillit i digital helse" ser vi nærmere på de sikkerhetsmessige konsekvensene av digitaliseringen. Er løsningene som benyttes trygg for uønsket innsyn? Kan noen hacke nødnett eller helsenettet og få tilgang til pasientinformasjon? Hvordan påvirker nye krav fra EU løsningene våre? Hvilke etiske problemstillinger oppstår i dette spenningsfeltet – og hvordan jobbes det med sikkerhet i de andre nordiske landene?

Vi håper å finne ut av dette – og mye mer -  i denne sesjonen.