Spektrum
100 ehin3

EHIN 3 – Sesjon C5 - Digitale legemidler

Wednesday November 1, 2017 13:00 - 14:15 Room 3

Lecturers: Bård Gamnes, Speaker 3 TBC, Terje Wistner
Moderator: Moderator TBC

Terje Wistner: Digitalisering i apotek, nye tjenester og økt pasientsikkerhet

Samfunnet stiller stadig større krav til utvikling a digitale helsetjenester. Kombinert med økende kompleksitet i legemiddelbehandlingen er det en forutsetning om at helsepersonell i apotek har komplett og riktig informasjon tilgjengelig for å kvalitetssikre rekvireringen og legemidlene. Apotekene utvikler en ny felles løsning som skal øke pasientsikkerheten ved å forenkle integrasjon med alle offentlige systemer, gi prosesstøtte ved ekspedering av legemidler og utførelse av nye apotektjenester samt opprettholde kvalitet og integritet ved validering av informasjon.

 

Rekkefølgen her nede er alfabetisk, ikke kronologisk.

Lecturers

100 baard gamnes edited 1

Bård Gamnes Lecturer

Rådgiver e-helse
Ernst&Young

Bård Gamnes er rådgiver i EY sin e-helsegruppe og har over 6 års erfaring med e-helseprosjekter i Norge. Han har blant annet jobbet med kjernejournal, elektronisk kurve, ulike målbilde- og strategiarbeid nasjonalt og regionalt, og jobber nå som løsningsarkitekt på prosjektet Pasientens Legemiddelliste. Han er utdannet sivilingeniør, men er også frivillig ambulansearbeider i Oslo, og har et brennende engasjement for teknologi og helse.

100 anonym

Speaker 3 TBC Lecturer

100 terje wistner edited 1

Terje Wistner Lecturer

Direktør for e-helse og teknologi
Apotekforeningen

Terje Wistner er Siv. Ing. i Luft og romfartssystemer (B.Eng. Hons), MBA og MTM. 10 år i industrien og 13 år i helsesektoren, primært med fokus på e-helse i Sykehusapotekene, Helse Sør-Øst og Apotekforeningen.

Moderator TBC Moderator