Spektrum
100 ehin2

EHIN 2 – Sesjon B1 - Fremtidens pasienter

Tuesday October 31, 2017 10:45 - 12:00 Room 2

Lecturers: Eirik Årsand, Henrik Vogt, Speaker 3 TBC

To be announced

Involved people

Eirik Årsand Lecturer

Professor
Senter for e-helseforskning

100 henrik vogt 1

Henrik Vogt Lecturer

Lege og journalist

100 anonym

Speaker 3 TBC Lecturer