Banner
100 anne marie k rling

Skolbiblioteken och läsningen - Utdelning av Årets skolbibliotek 2017

Måndag 30 oktober 2017 15:00 - 15:50 Södra scenen

Föreläsare: Anne-Marie Körling

Hur ser en Läsambassadör på skolbibliotekens roll för läsningen? Anne-Marie Körling, Läsambassadör 2015-2017, berättar om sina erfarenheter. Programmet avslutas med utdelningen av Årets skolbibliotek 2017. Arrangör är Nationella skolbiblioteksgruppen, NSG, som har delat ut priset sedan 1994. Läs mer på https://skolbiblioteksgruppen.wordpress.com/arets-skolbibliotek/
Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Sfi Sfi
Bib Bibliotikarie
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student

Involverade personer

Anne-Marie Körling Föreläsare

Anne-Marie Körling är lärare, författare och tidigare Sveriges Läsambassadör. Hon skriver för Skolverkets läs- och skrivportal om textsamtal. ”Läraren inom mig”, ”Undervisningen mellan oss”, ”Den meningsfulla högläsningen” och nu senast ”Textsamtal och bildpromenader”, är några av hennes böcker.