Tillbaka till listan
Släng inte pengarna i sjön. Ha koll på hemtjänsten.

Släng inte pengarna i sjön. Ha koll på hemtjänsten.

2016-04-06 16:30 - 17:00

Plats: A5

Föreläsare: Johanna Lethin Jacobson, Tony Högnelid

Spår: Kommunal eHälsa

Kommunal eHälsa

Plats: A5

Moderator: fm: Anne Smetana em: Johanna Ulfvarson


Det finns 15 seminarier inom spåret Kommunal eHälsa.

Visa alla

Enligt Regeringens skrivelse 2005/06:139 Nationell IT-strategi för vård och omsorg så slår man fast att patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet kraftigt kan förbättras genom användning av olika former av it-stöd.

Nu när landets alla 290 kommuner investerar i projekt inom välfärdsteknologi och e-hälsa så gäller det att inte sjabbla bort möjligheten att få en god ROI.  Vi vet att många kommuner investerar i system med höga kostnader och lägger kraft och resurser på införande och, i bästa fall även, utbildning, men någonstans därefter så går luften ur.

Regeringen ökar anslag till äldreområdet för att förbättra förutsättningarna för en ökad bemanning och kvalitet i äldreomsorgen med 2 miljarder kronor.  Ska vi kasta ytterligare 2 miljarder i sjön? Fler händer ger inte automatiskt bättre kvalitet.  Om vi inte tänker igenom processer och organisation när vi implementerar nytt är risken stor att det inte blir någon förbättring. Tjänsten eller systemet får motsatt verkan och upplevs istället som en belastning. Detta gäller inte bara vid införande utan framförallt vid fortsatt verksamhet. Det finns flertal exempel på lyckade och väl genomförda implementeringar där både projektplan och tidsplan har varit noga genomtänkta. Men den viktiga frågan vi ska ställa oss är - ” Hur kommer det att bli?”. Den vinst vi förmodas göra genom att investera, har vi en plan för hur vi tar tillvara vinsten så den tillfaller verksamheten i form av bättre kvalitet och ekonomi?

I maj 2014 lämnade Socialstyrelsen rapporten ’E-hälsa i kommunerna’ med resultaten från uppföljningen av utvecklingen av e-hälsa i kommunerna. Trots stimulansmedel är det många kommuner som inte kan visa på ökade kvalitativa resultat i sina verksamheter.

Vi tittar på en kommun där det finns två likartade hemtjänstgrupper. Likartade både när det gäller personalsammansättning, brukares behov och geografi. I den ena gruppen användes 25 % av arbetstiden till att förflytta sig mellan brukarna. Den andra gruppen använde 15 % av sin arbetstid. Skillnaden berodde på sättet man planerade utförandet av hemtjänsten.

Båda grupperna består av 30 personer. 10 % skillnad i restid motsvarar ca 3 personer i verksamheten. Frågan är då om den grupp som hade mindre restid gav ”sina” brukare mer tid eller om de hade en bättre ekonomi.  Och det enkla svaret är nej. Förklaringen till detta beror helt enkelt på att man varken haft beredskap för, eller tänkt igenom sina processer, för hur den tid som frigjordes skulle användas. Vi räknar om detta på nationell nivå och tittar hur utfallet skulle bli då. Det arbetar idag ca 110 000 personer inom hemtjänsten. För att räkna lågt antar vi att detta motsvarar 75 000 heltidstjänster och att medellönen är 20 000 kr/mån. Utfallet skulle i detta räkneexempel bli att varje procentenhet vi kan ta till vara för effektiviseringar vid införande av it-stöd motsvarar 250 miljoner kr per år. Eller om vi hellre räknar timmar så motsvarar det 23 000 timmar per vecka. Dessa frigjorda timmar skulle kunna användas för att höja kvaliteten. Så för att matcha de extra 2 miljarderna så skulle det behövas att vi med it-stödens hjälp kan frigöra motsvarande 8 procentenheter.  Vilket vi bedömer, med stöd i den statistik som finns, fullt genomförbart, om vi inte sjabblar bort det på vägen. Med den metodik som utarbetas av Phoniro sticker vi ut hakan och menar att hemtjänsten inte behöver pengar för fler händer i vården. Dessa resurser finns redan i verksamheten och genom att jobba på ett smart sätt så kan resurserna frigöras och användas där dem behövs bäst.

Vi kallar det för att ha ”Koll på hemtjänsten” och använder samma begrepp som SKL. Nyckeln till framgång är att engagera chefer som i sin tur engagerar sina medarbetare. Nyckeln till att engagera cheferna är genom att kunna påvisa nyttan. Att kunna visa att metodiken kan vända röda siffror till svarta.

Genom denna föreläsning vill vi belysa hur viktigt det är att tänka igenom processer och arbetssätt för att få ut full nytta både kvalitetsmässigt och resursmässigt vid nya investeringar. Investeringen ska inte vara som att kasta pengarna i sjön. Genom denna föreläsning ska vi ge verktygen för att kunna ha ”Koll på hemtjänsten” genom att proaktivt följa upp sin verksamhet. Hur kunna planera framåt om man inte ens har koll på hur det ser ut i hemtjänsten idag? Genom att successivt finjustera sin prediktion av verksamheten så kan man till slut lyckas med att ha koll på hemtjänsten.

Tema

Förändringsledning / Change Managment

Målgrupp

Chef/beslutsfattare / Management/decision makers , Politiker / Politicians

Nyckelord

Kommun / Municipality

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Fördjupning / Intermediate

Språk

Svenska

Involverade personer

Välj listtyp

Registrera dig

För att boka seminariebiljetter måste du vara anmäld till Vitalis 2016.

Registrera dig

Logga in

Redan anmäld? Logga in nedan.

Dela

Dela denna sida med dina vänner.