Spektrum

Seminars EHiN 2017

100 dato31 edited 2

31. oktober: Registrering og kaffe

Tuesday 07:30 - 09:00
General/EHiN

100 plenum test

Åpning av EHiN 2017
EHiN (EHelse i Norge) er Norges nasjonale e-helsekonferanse, en møteplass for alle som har interesserte i fremtidens helsesystemer. Her møter it-bransjen, myndighetene, helsesektoren og foksningsmiljøer hverandre.
Konferansen åpnes av helseministeren. Følgende talere vil være på scenen, denne rekkefølgen:
- Helse- og omsorgsministeren (ikke kjent på grunn av stortingsvalget)
- Heidi Austlid, IKT-Norge
- Christine Bergland, Direktoratet for e-helse
- Kjartan Olafsson, Legeforeningen
- Nell Watson, Singularity University (english)
- Ralph Echemenia, Ethical Hacker (english)
 
Rekkefølgen her nede er alfabetisk, ikke kronologisk.

100 pause edited 1

Kaffe og mingling i utstillingsområdet

Tuesday 10:15 - 10:45
General/EHiN

100 ehin1

Terje Wistner: Digitalisering i apotek, nye tjenester og økt pasientsikkerhet
Samfunnet stiller stadig større krav til utvikling a digitale helsetjenester. Kombinert med økende kompleksitet i legemiddelbehandlingen er det en forutsetning om at helsepersonell i apotek har komplett og riktig informasjon tilgjengelig for å kvalitetssikre rekvireringen og legemidlene. Apotekene utvikler en ny felles løsning som skal øke pasientsikkerheten ved å forenkle integrasjon med alle offentlige systemer, gi prosesstøtte ved ekspedering av legemidler og utførelse av nye apotektjenester samt opprettholde kvalitet og integritet ved validering av informasjon.
 
Rekkefølgen her nede er alfabetisk, ikke kronologisk.

100 ehin2

Eirik Årsand: Selvhjelpapplikasjoner- hvor står vi i dag og hva bringer morgendagen?

100 ehin3

 
This session takes the "Wachter Review" some starting point on how tecjnology change can be organised. "NHS and the deliverance of technology of value to the UKs health care system".

100 forskning

- Bruk av nevrale nett i kreftdiagnostikk - John Arne Nesheim, Oslo Universitetssykehus HF
- Digitale hjelpere: Når chatbots blir en del av helsetilbudet - Asbjørn Følstad, SINTEF
- Hva enhver robot bør vite om helsesektoren - Gunnar Hartvigsen, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet/Nasjonalt senter for e-helseforskning

100 genomics

EHiN Genomics/Cancer/PM - 1: National Genome Initiatives

Anne Hafstad, Moderator TBC, Speaker 2 TBC, Speaker 3 TBC
Tuesday 10:45 - 12:00 Room 4
Genomics/Personalized Healthcare

100 sikkerhet

Man kan ikke lenger snakke om helse og e-helse som to ulike ting. Helsetjenesten er digitalisert, og uten de digitale tjenestene ville resten av helsetjenestene raskt stoppe opp. Å tilby helsetjenester som er i samsvar med brukernes behov i en digital hverdag, og som samtidig ivaretar krav til sikkerhet, er krevende. Informasjonen skal være tilgjengelig, men den skal også være sikker. Både lover, normkrav og internasjonale juridiske forpliktelser er bestemmende for hvordan tjenestene helsevesenet tilbyr utformes, og det skjer i et tett samarbeid med et stadig mer internasjonalt leverandørmarked.
I sesjonen "Tillit i digital helse" ser vi nærmere på de sikkerhetsmessige konsekvensene av digitaliseringen. Er løsningene som benyttes trygg for uønsket innsyn? Kan noen hacke nødnett eller helsenettet og få tilgang til pasientinformasjon? Hvordan påvirker nye krav fra EU løsningene våre? Hvilke etiske problemstillinger oppstår i dette spenningsfeltet – og hvordan jobbes det med sikkerhet i de andre nordiske landene?
Vi håper å finne ut av dette – og mye mer -  i denne sesjonen.
- Ny personvernlov Bjørn Erik Thon, Datatilsynet (tema ikke bekreftet)
- Ny sikkerhetslovs relevans for helsesektoren, Roar Thon, NSIS (
tema ikke bekreftet)
- Kunstig intelligens med innebygd sikkerhet og personvern, m/ Brian Wallace (
ikke bekreftet)
 

100 velferd

- Nasjonal implementering av velferdsteknologi er i gang - Jon Helge Andersen, Direktoratet for e-helse og Kristin Mehre, Avdelingsdirektør Helsedirektoratet
- Innføring av velferdsteknologi i Bergen - Benedicte Løseth, Bergen kommune
 «Det hjelper fint lite hvis ikke politikere er med» – betydningen av strukturerte forankrings- og beslutningsprosesser - Åse Hobbesland, Risør kommune
 
 
 

100 lunsj edited 1

Lunsj i utstillingsområdet

Tuesday 12:00 - 13:00
General/EHiN

100 ehin1

Innbyggertjenester
Nina Ulstein, Direktoratet for e-helse
Mari Synnøve Berge"Digitale tjenester i kommunal regi – Funn fra Lindåsprosjektet"

Linn Bæra, leder brukerutvalg Helse Vest.
Moderator: Nis Johanssen, Helse Sør Øst

100 ehin2

EHiN 2 - Sesjon B2

Alexander Edward Gray, Bodil Rabben, Speaker 2 TBC, Speaker 3 TBC
Tuesday 13:00 - 14:15 Room 2
General/EHiN

100 ehin3

EHiN 3 - Sesjon C2 - Hva skjer med velferdssamfunnet?

Anders Grimsmo, Fredrik Gulowsen, Morten Wolden
Tuesday 13:00 - 14:15 Room 3
General/EHiN

100 forskning

- Pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT) for pasienter med komplekse lidelser og langvarige behov: resultater fra utprøving i Tromsø og Harstad - Gro Berntsen, Nasjonalt senter for e-helseforskning
- Matematisk optimering for planlegging av arbeidslister i hjemmetjenesten: erfaringer fra innføring i Vestfold - Mette Røhne, SINTEF
- Oppfølging av KOLS-pasienter utskrevet fra sykehus: brukererfaringer med bruk av telemedisinutstyr - Berglind Smaradottir
- Visualisering av pasientforløp: modellspråk for pasientforløp som viser arbeidsprosesser og kobling mot IT-systemer - Ragnhild Halvorsrud, SINTEF og Annette Lund Lillegaard, DIPS
 
 

100 genomics

EHiN Genomics/Cancer/PM - 2: Genomics& Diseases

, Moderator TBC, Speaker 2 TBC, Speaker 3 TBC, Thomas Smedsrud
Tuesday 13:00 - 14:15 Room 4
Genomics/Personalized Healthcare

100 sikkerhet

EHiN Sikkerhet & personvern: Outsourcing og sikkerhet

Bjørn Villa, Speaker 3 TBC, Torgeir Waterhouse
Tuesday 13:00 - 14:15 Room 6
Security/Privacy

100 velferd

- Hvordan løser vi «knuten på tråden» når det gjelder integrasjon mellom velferdsteknologi og EPJ? Tenk stort, start smått! - Thor Steffensen, Direktoratet for e-helse og Kjetil Moberg, Odin Global
- Hvilken rolle kan testsentre og living labs spille for implementering av velferdsteknologi? - Arild Kristensen, NSCC
- Hvordan møte innbyggeren med et helhetlig digitalt tjenestetilbud? - Endre Sandvik, Oslo kommune
- Hvordan få til digital samhandling på tvers av tjenestenivåer? - Alv Humborstad, Oslo kommune og Runar Nygård, Helseetaten
 

100 pause edited 1

Kaffe og mingling i utstillingsområdet

Tuesday 14:15 - 14:45
General/EHiN

100 ehin1

EHiN 1 - Sesjon A3 - Digitalt lederskap

Jon-Torgeir Lunke, Kristin Wieland, Paul Martin Strand, Speaker 1 TBC
Tuesday 14:45 - 16:00 Room 1
General/EHiN