Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande

19. Religions- och övertygelsefrihet: så funkar det

Jennie Nordin, Katherine Cash
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 18
Svenska kyrkan tillsammans med Svenska missionsrådet

Samhällsdebatten om religionsfrihet kan vara förvirrande. Många människor möter frågorna i arbetslivet eller i samtal runt fikabordet men känner att de saknar kunskap eller metoder för att tryggt kunna närma sig frågorna.
Välkommen till ett metodseminarium om religions- och övertygelsefrihet som bjuder på kunskap och konkreta verktyg för folkbildning och reflektion. MR fakta och exempel från hela världen värvas med illustrativa kortfilmer, pedagogiska övningar och samtal. Premiär för ett webbaserat folkbildningsmaterial on religions- och övertygelsefrihet som fritt får användas i gymnasieskolor, kommuner, trossamfund och annan verksamhet för kunskapsspridning och gemensam reflektion.

64. Högerextremismens hot mot sexuella, reproduktiva rättigheter

Hans Linde, Ingrid Frisk, Ov Cristian Norocel
Fredag 13:00 - 14:00 Rydbergsalen
RFSU

RFSU ser ett ökat motstånd mot frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR i Sverige, Europa och Världen. Det innefattar rätten till abort, hbtq-personers rättigheter, rätt till preventivmedel, samt sexualundervisning. Motståndet som tidigare främst funnits inom religiösa grupperingar hörs allt tydligare bland nationalister och högerextremister. RFSU fördjupar kunskapen i samtal med forskare samt diskuterar framtiden.

100 mrdagarna

Västra Götalandsregionen har tagit fram den första regionala handlingsplanen för mänskliga rättigheter ”För varje människa”. Hur kopplar den an till den nationella strategin och hur kan vi samverka nationellt och regionalt? Västra Götalandsregionens handlingsplan är ett konkret exempel på hur prioriteringar och konkretiseringar har gjorts för att få in mänskliga rättigheter i styrning och ledning för att gå från ord till handling. 

100 img 3442

What is an ally, how can allies strategically and responsibly engage in transgender rights discourse and collaborate in strengthening transgender rights movements in sub-Saharan Africa and trans * refugees organization in sweden.

100 jos

57. Religious actors – trouble makers or champions of human rights?

Dr. Paul Mmbando, Gloria Mafole, Josephine Sundqvist, Moses Monday John, Petter Jakobsson, Robert Odén
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 12
Kunskapsforum religion och utveckling (Diakonia, Svenska missionsrådet, Svenska kyrkan, PMU, Islamic Relief Sweden)

A seminar on possibilities and threats against religious actors in an era of shrinking democratic space. Religion and politics are more and more intertwined at the same time as the democratic space, in many countries, is shrinking. What is the relation between religious actors and the political power?
 

100 l nsstyrelserna f r m nskliga r ttigheter

87. FN:s rekommendationer på regional nivå

, Alice Bah Kuhnke, Företrädare regionalt och lokalt MR-arbete, Tobias Rahm
Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 12
Länsstyrelsernas samordnings- och utvecklingsuppdrag i mänskliga rättigheter

FN-kommittéerna ger vägledning om innehållet i mänskliga rättigheter och uppmärksammar människorättsförhållanden som bör åtgärdas. Under seminariet följer vi upp FN-kommittéernas rekommendationer till Sverige ur ett regionalt perspektiv. Hur går det egentligen med fattigdomsbekämpningen, delaktigheten, skyddet mot övergrepp och andra frågor Sverige uppmanas arbeta med i våra län? Demokratiminister Alice Bah Kuhnke inleder seminariet, följt översikter och diskussioner av företrädare för regionalt och lokalt MR-arbete.      

100 una luz por la paz

40. Backlash eller framsteg för jämställdheten i Colombia?

Annette Lyth, Claudia Mejia, Sofia Nordenmark, Viviana Machuca
Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 19
Fonden för mänskliga rättigheter/Colombiagruppen

I oktober 2016 röstade Colombias befolkning nej till ett fredsavtal som har beskrivits som ett av de mest jämställda i världen. Visar resultatet av folkomröstningen på en backlash för kvinnors rättigheter eller var det bara ett litet hinder på vägen mot ett samhälle där kvinnors rättigheter respekteras?
Femdefender Claudia Mejía representant för det nationella nätverket för kvinnor RNM och Viviana Machuca, representant för ekumeniska fredsnätverket DiPaz, samtalar om konsten att bedriva en framgångsrik kampanj för fred och kvinnor deltagande och rättigheter i fredsprocessen samt uppmärksammar de motsättningar och utmaningar som kvinnor nu måste övervinna efter resultatet i folkomröstningen den 2 oktober. 

102. Mänskliga rättigheter, islamofobi och religionsfrihet

Jenny Ehnberg, Mattias Gardell, Teresa Callewaert
Lördag 13:00 - 14:00 Rydbergsalen
Teologiska institutionen, Uppsala universitet

Islamofobin tilltar i europeiska samhällen. Islam beskrivs då som ett hot mot europeiska värden och kultur. Inte sällan används retorik av mänskliga rättigheter för att rasifiera just muslimer som antas ha ”andra värderingar”. Europadomstolen har nyligen beslutat att arbetsgivare kan begränsa religionsfriheten, ett beslut som många befarar främst kommer drabba muslimer. Vad innebär dessa trender för tolkning och skydd av mänskliga rättigheter?
 
 
 

99. Scriptural Reasoning – interreligiösa samtal som grogrund för mänskliga rättigheter?

Agge Angusson, Hasnain Govani
Lördag 11:30 - 12:30 Konferensrum 12
Myndigheten för stöd till trossamfund

De mänskliga rättigheterna inkluderar rätten till religionsfrihet. I en värld där många olika religiösa traditioner ska dela – och kanske även konkurrera om – utrymme i det offentliga, är det viktigt med verktyg som möjliggör samtal mellan de religiösa traditionerna.

#jagärhär - om civilkurage och hur 75 tusen fick sin röst tillbaka

Magnus Dennert
Lördag 11:30 - 12:00 Stora scen
#jagärhär

På drygt ett år har föreningen #jagärhär vuxit till 75 000 medlemmar som kämpar tillsammans mot hat och hot, rasism och sexism m.m. på sociala medier. Hör berättelsen om hur och varför.

100 liggandehogupplostjpeg

Turkish women and Operation 1325 discuss the challenges of feminism in Turkey today. In Turkey, Operation 1325 and local feminist organizations advocate for women's rights in peace processes, through the implementation of UN Security Council Resolution 1325, on Women Peace and Security.
 

112. Religion och HBTQ

Elias Carlberg, Frida Ohlsson Sandahl, Sofia Ekelund Fogelström
Lördag 14:30 - 15:30 Konferensrum 13
Mänskliga Rättighetsdagarna

Genom historien har religionen utnyttjats som ett sätt att begränsa, osynliggöra och kränka HBTQ-personer på olika sätt. Även om tydligt avstånd tas från hat, hot och diskriminering av människor på grund av deras levnadssätt, menar ändå många, även progressiva röster inom de stora världsreligionerna, att homosexualitet är en synd. Hur kan religionernas syn på synd vara kompatibel med HBTQ-personers lika värde och möjlighet att åtnjuta sina rättigheter? Går det att skilja synden från individen och därmed förhindra förtryck? Vilka mer befriande tolkningar av världsreligionerna finns?

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat sedan 1980-talet. Bris satsar på att bryta trenden. I en serie rapporter analyserar Bris utvecklingen inom olika områden och kommer med åtgärdsförslag. I mars lanserade Bris sin årsrapport med en särskild fördjupning av kontakterna som handlade om psykisk ohälsa. I en uppföljande rapport har Bris tittat särskilt på den psykiska ohälsan hos barn som flytt. Baserat på aktuell forskning samt erfarenheterna från Bris gruppstödsverksamhet och konsultationer med barn med erfarenhet av flykt fokuserar seminariet på diskussioner kring vägen framåt.

100 gemensamlogga

47. Det är dags att få rätt! Men hur gör vi?

Andrea Bondesson, Ola Linder, Susanne Berg
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 12
Funktionsrätt Sverige och Independent Living Institute

Hur arbetar vi effektivt mot diskriminering av personer med funktionsnedsättning? Juristerna från projekten Från snack till verkstad (Funktionsrätt Sverige, tidigare Handikappförbunden) och Lagen som verktyg (Independent Living Institute) presenterar sina erfarenheter. Från snack till verkstad jobbar med att stärka användningen av Funktionsrättskonventionen i Sverige och Lagen som verktyg med ett kompetensbygge om att driva diskrimineringsfall i domstol. Susanne Berg modererar.

100 joy ezeilo un photo paulo filgueiras

107. Violence against women

Alexandra Pascalidou, Joy Ngozi Ezeilo
Lördag 14:30 - 15:30 Hammarskjöldsalen
Swedish Forum for Human Rights

Women all over the world are exposed to violence every day, such as domestic violence, violence in conflicts and wars, sexual violence and other physical or psychological abuse. How do we work to stop violence against women and what challenges are there? Who are the perpetrators and how can their behaviour be changed? 

100 nationell plan mot rasism bild

Regeringen har antagit en nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Vid seminariet diskuteras planen. Medverkande är Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke samt paneldeltagare från myndigheter samt civila samhället.

07. Samvetsklausuler i vården - en aktuell fråga nu och i framtiden?

Hans Ingvar Roth, Kavot Zillen, Per Norberg, Susanne Wigorts Yngvesson
Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 13
Kavot Zillén Stockholms universitet

Hur långt sträcker sig rätten till religions- och samvetsfrihet för hälso- och sjukvårdspersonal? Bör exempelvis hälso- och sjukvårdspersonal ha möjlighet att avstå från att utföra vård och behandling som strider mot dennes religion eller tro, och i så fall när? Denna fråga har blivit allt mer diskuterad och omdebatterad i Sverige på senare tid och kommer här att diskuteras ur ett rättslig och etisk perspektiv med särskild fokus på framtiden.    

100 tabb logga vit bakgrund

"Jag känner som jag är född igen" - Reading med unga

Torsdag 13:30 - 14:00 Stora scen
Teater Tabberas

Unga som kommit till Sverige på grund av krig och oroligheter framför nyskrivna texter. I samarbete med den normkritiska frigruppen Teater Tabberas, under ledning av Sandra Skavén.

95. See you in court Trump!

Esha Bhandari
Lördag 11:30 - 12:30 Hammarskjöldsalen
Föreningen Ordfront och MR-dagarna

As soon as Donald Trump was elected US president, national human rights organizations such as the ACLU and Center for Constitutional Rights, made it very clear that any attempts from the new president to violate the US constitution will be follow by a law suit. Before the president’s first 100 days were over, a number of law suits were already filed, the first attempt of a Muslim Ban was quashed. This seminar presents how CSO:s, in particular the American Civil Liberties Union, has, until now, managed to stop the presidential power from abusing civil rights. 

100 symbol   med byline st ende

14. Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Christer Mattsson, Håkan Ericson, Marco Nilsson, Mona Jaber
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 10
Universitets och Högskolerådet/Den Globala Skolan, Jönköping University, Jönköpings kommun

Christer Mattson föreläser om skolans arbete mot våldsbejakande extremism och om Kungälvsmetoden, som vill skapa kunskap om drivkrafter bakom ett rasistiskt och främlingsfientligt beteende. Marco Nilsson förläser om radikalisering mot islamistisk våldsbejakande extremism i väst och om hur radikaliseringsprocessen kan gå till. Håkan Ericson och Mona Jaber delar med sig av det förvaltningsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism i Jönköpings Kommun.