Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande
100 kavot zille n uu

Under senare år har allt fler ekonomiskt utsatta EU-medborgare sökt sig till Sverige för att försörja sig och många av dem lever i hemlöshet och lider av ohälsa. Trots detta har denna grupp endast rätt till en begränsad sjukvård i Sverige, vilket väcker frågor om deras rätt till hälsa. I detta seminarium diskuteras denna problematik utifrån flera exempel med särskilt fokus på relationen mellan hälsa och rättigheter och hur de påverkar varandra. 

100 emil jensen och maxida m rak

Hör min röst - konsert på Kulturhuset Spira

Ahmad Rahimi, Emil Jensen, Fatemeh Khavari , Maxida Märak
Fredag 18:30 - 20:30 Kulturhuset Spira
Songlines, Musiker Mot Rasism, Kulturplatån/Gislaveds kommun, Mänskliga Rättighetsdagarna, Hisingens kulturskola

I samband med Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping arrangeras konserten Hör min röst. Emil Jensen och Maxida Märak – två artister som tydligt tagit ställning i frågan om mänskliga rättigheter – framträder tillsammans med 40 språkintroduktionselever, musiker från projektet Songlines och barnkören Nova. Kvällens konferencierer är två av Sveriges absolut viktigaste röster för ensamkommande – Fatemeh Khavari och Ahmad Rahimi. Arrangörerna vill genom konserten belysa ensamkommandes situation. Biljetter: 010-242 80 80, biljetter @smot.se, fritt inträde men biljett krävs!
Observera att konserten arrangeras på Kulturhuset Spira (Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping)

100 gu logo

18. How can labour migrants’ rights be secured in the global world?

Andrea Spehar, Joseph Anderson, Lisa Pelling, Madelaine Seidlitz, Sari Kouvo
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 14
Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet

Globally up to 90 percent of all international migrants consist of labour migrants and their families. How can labour migrants’ rights be secured locally and internationally? What role do international conventions and agreements play, including a core international instrument of ICRMW, ILOs standards on migrant workers, and UN convention on migrant workers’ rights?

100 logga r ttighetsfokus

På ett verksamhetsnära och lättbegripligt sätt förklaras offentliga myndigheters ansvar för mänskliga rättigheter i det dagliga arbetet. Seminariet ger exempel på de mänskliga rättigheter som alla offentliga verksamheter har ansvar för, samt specifika rättigheter som rör utbildning, sociala frågor, kultur, fritid, stads- och regionutveckling, folkhälsa och hälso- och sjukvården m.m. MR-ansvaret kopplas dessutom till FN:s utvecklingsmål i Agenda 2030.
 

16. Rasism i den svenska skolan

Fatima Kanu Hedin
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 12
Friends

Ingen skola står fri från rasism. Rasismen i den svenska skolan skapar privilegier för vissa elever och en skolgång och samhällsmedverkan präglad av utsatthet och otrygghet för andra. Inom skolan reproduceras vithet som den privilegierade och överordnade positionen och elever vittnar dagligen om hur rasismen utsätter dem; genom andra elever, lärare och föräldrar. Hur påverkar vithet, makt och rasismens konstanta närvaro skoldagen och vad gör vi?

100 mfd logo rgb

55. Tillgänglighet – en förutsättning för mänskliga rättigheter

Carolina Stiwenius, Ellionor Triay Strömvall, Hans von Axelson, Jessica Dahlbäck, Lina Pastorek, Ola Linder
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 10
Myndigheten för delaktighet, Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskriver hur rättigheterna ska förverkligas genom tillgänglighet. Vilka utmaningar och möjligheter finns det på området? Vad innebär bristande tillgänglighet? Hur kan vi arbeta för lika rättigheter och möjligheter i arbetsliv och utbildning? Myndigheten för delaktighet, Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen arrangerar seminariet som avslutas med publikmedverkan och paneldiskussion.

Kent Vilhelmsson från ETC berättar om hur elektronikbranschen ser ut idag ur ett miljö- och rättviseperspektiv – och hur det går att arbeta för att förändra den.

100 kvadrat

Så hjälper vi unga ta ställning för mänskliga rättigheter

Rebecka Steinhoff
Torsdag 14:30 - 15:00 Stora scen
Raoul Wallenberg Academy

Stärk unga samhällsförändrare med verktyg. Låt skolan vara en plattform för systematiskt värdegrundsarbete och kommunens demokratiutveckling.

66. Tillsammans för ungas egenmakt och organisering- hur kan kommuner stödja mobilisering av nästa generations människorättsförsvarare?

Alena Jukic, Dilan Aksoy, Sissela Nordling Blanco, Sylvia Susan Taassori , Tara Azizi, Ziad Hanad Ibrahim
Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 11
Stockholms stad

Låt dig inspireras av satsningen Ungas organisering som mobiliserar för antirasism och feminism.
Stockholms stad arbetar för att stärka ungas egenmakt och organisering och höja kunskaperna om mänskliga rättigheter. Ta del av röster och erfarenheter från unga deltagare, civilsamhällesorganisationer och Stockholms stads medarbetare.
Seminariet lyfter fram hur kommuner kan utveckla arbetssätt för att stärka ungas organisering, motverka våld och könsstereotypa normer och bredda grupper av unga som besöker kommunala mötesplatser.

100 christina johnsson

Hur ska jag göra?
Christina Johnsson och Anette Pettersson Faye delger er, utifrån deras mångåriga erfarenheter, vad som krävs i det pedagogiska ledarskapet för att lyckas omsätta demokrati och mänskliga rättigheter i vardagens praktik.

100 open uri20170820 11486 wwnf0k

När ekonomin går framför socialtjänstlagen- asylsökandes öde

Claudia Velasquez
Fredag 16:30 - 17:00 Lilla scen
Nätverket socialistiska socionomer

Ekonomiska aspekter styr över myndighetsutövningen när kommunerna får uppdraget att spara pengar eller hålla i underfinansierade budget. En klientgrupp som drabbas mycket av detta är ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Socialtjänstlagen kan inte underställas ekonomin i en kommun.
 

100 bilda

Klockringning och psalmsång mot nazism – Vad hände sedan?

Alice Hägg, Ciczie Weidby, Dan Ahnberg, Fredrik Hollertz, Johanna Linder
Torsdag 12:00 - 12:30 Stora scen
Studieförbundet Bilda

1 maj 2014. Kyrkklockorna ringde över Jönköping och varnade för fara. Tusentals Jönköpingsbor stod på gatorna och stoppade nazistiska Svenskarnas Partis marsch. Allt utan någon form av skadegörelse och utan att någon person blev allvarligt skadad. Några dagar senare hade nyheten om den folkliga resningen – kyrkklockorna, psalmsången, talramsorna, gudstjänsten mm – spridit sig över världen. Vi ser tillbaka och ställer oss frågan: Vad hände sedan?

100 logga im

09. Antirasistiskt värdegrundsarbete i gymnasie- och folkhögskolor – Hur gör man?

Martin Broms
Torsdag 11:00 - 12:00 Konferensrum 18
IM, Individuell Människohjälp

Antirasistiskt värdegrundsarbete i gymnasie- och folkhögskolor – Hur gör man?
IM arbetar med ett antirasistiskt skolprojekt som riktar sig till svenska gymnasie- och folkhögskolor. Projektet syftar till att underlätta skolornas värdegrundsarbete i allmänhet och motarbeta rasism och främlingsfientlighet i synnerhet. Seminariedeltagarna får ta del av det framtagna skolmaterialet genom kortare texter, en kortfilm och interaktiva övningar. 

100 lizaveta zhuk

Empowering individuals and inspiring changes in Belarus

Lizaveta Zhuk, Sophia Alexandersson
Torsdag 14:00 - 14:30 Globala scenen
ShareMusic and Performing Arts i samarbete med Kultur och utveckling Region Jönköpings län

UN’s strategy to achieve Sustainable Development Goals in Belarus. Lizaveta Zhuk, former UN Communication Specialist in Belarus shares her experience.

100 niklas ekl v 2000x2800

I en tid av filterbubblor och motstridiga omvärldstrender, där politiska, kulturella, religiösa och ekonomiska faktorer och aktörer både motverkar och främjar hållbar utveckling och respekt för mänskliga rättigheter. Hur gör man en rättvis(ande) analys av läget? Hur kan man förstå alla dimensioner som påverkar människors möjlighet att lyfta sig ur fattigdom och utsatthet, inte minst religion och livsåskådningsaspekter i relation till mänsliga rättigheter? Och hur väljer man rätt strategi som utvecklingsaktör? 
OBS - Seminariet har bytt lokal till Hammarskjöldsalen!

20. Världens farligaste land för miljöaktivister

Annika Andersson, Georg Andrén, Joaquín Mejía, Yessica Trinidad
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 19
Diakonia

I juni 2009 var det statskupp i Honduras. Sedan dess har landet blivit farligast i världen för miljöaktivister; 123 stycken har mördats, men också 60 journalister och 242 HBTG-personer. 3,064 aktivister har åtalats i riggade rättegångar. I november är det val, som inte respekterar konstitutionen. Nu talas det mycket om det krympande demokratiska utrymmet i världen. Kom och lyssna på våra honduranska gäster, Joaquín Mejía/ERIC och Yessica Trinidad/Nätverket för kvinnliga MR-försvarare, om hur detta går till i praktiken.

76. Hotad kultur? Hot, trakasserier och våld mot konstnärer och författare i Sverige.

Gunnar Myrberg, Katarina von Bredow, Lars Gunnar Erlandson, Lotta Schüllerqvist
Fredag 14:30 - 16:00 Konferensrum 11
Kultur och utveckling Region Jönköpings län

Ett panelsamtal där representanter från Reportrar utan gränser, Myndigheten för kulturanalys och författarinnan Katarina von Bredow medverkar. 

#metoo. Reading och samtal

Anna Ulén, Emilia Söelund, Ulrika Josefsson
Torsdag 11:30 - 12:00 Lilla scen
Hall Media och Mänskliga Rättighetsdagarna

Hashtaggen #metoo, som skapades för att uppmärksamma sexuella trakasserier mot kvinnor, har på kort tid blivit en global rörelse. På Jönköpings-Posten har flera kvinnliga journalister valt att som en del av kampanjen träda fram med berättelser om sexuella övergrepp, ofredanden och våldtäkter de utsatts för. Under denna programpunkt får ni ta del av berättelserna i form av en reading med Anna Ulén. Readingen följs av ett samtal.

100 barbro westerholm

Ålderism och åldersdiskriminering-realitet i dagens Sverige

Barbro Westerholm, Miriam Limås-Kollberg
Fredag 11:00 - 11:30 Lilla scen
Fredrika Bremer Förbundet

Fredrika Bremer Förbundets BRA-pris för delas i år ut till Barbro Westerholm. Hör Barbro berätta om ålderism och åldersdiskriminering.

64. Högerextremismens hot mot sexuella, reproduktiva rättigheter

Hans Linde, Ingrid Frisk, Ov Cristian Norocel
Fredag 13:00 - 14:00 Rydbergsalen
RFSU

RFSU ser ett ökat motstånd mot frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR i Sverige, Europa och Världen. Det innefattar rätten till abort, hbtq-personers rättigheter, rätt till preventivmedel, samt sexualundervisning. Motståndet som tidigare främst funnits inom religiösa grupperingar hörs allt tydligare bland nationalister och högerextremister. RFSU fördjupar kunskapen i samtal med forskare samt diskuterar framtiden.