Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande

58. Hur efterlevs barnkonventionen för utsatta EU-medborgare?

Claes Ling-Vannerus, nationell samordnare utsatta EU-medborgare, Länsstyrelsen Stockholm, Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist, UNICEF Sverige, Ragnhild Ekelund, Socialresursförvaltningen, Göteborg stad
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 13
UNICEF Sverige

Barnkonventionen ska gälla alla barn som vistas i Sverige, men rättsläget för barn som är utsatta EU-medborgare är oklart. I brist på nationella riktlinjer är det kommunernas ansvar att avgöra den praktiska tillämpningen. Hur säkerställs att dessa barn får tillgång till sina rättigheter utan diskriminering? Vilket uppdrag har den nationella samordnaren och vilka goda exempel kan vi lära från? Vilken betydelse får barnkonventionen som svensk lag?
 
 

MR på schemat: Ett samtal om MR som kunskap i gymnasieskolan

Daniel Gustavsson Emmertz, Frida Nilsson
Fredag 10:00 - 10:30 Stora scen
Avdelningen för mänskliga rättigheter, Lunds universitet

Samtal om läromedel för gymnasieskolan. Vilken syn på MR förmedlas? Vad bör ett läromedel innehålla för att vara ett stöd i undervisningen för lärare?

49. AI och transhumanism – ska även robotar ha rättigheter?

Anna Lindman, Hans Liljenstrom, Henrik Åhman, Susanne Wigorts Yngvesson
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 14
Teologiska Högskolan Stockholm/Programmet Mänskliga Rättigheter och Demokrati, Studieförbundet Bilda

Vi står på tröskeln till en mer påtaglig närvaro av robotar i arbetslivet och i hemmet. Den gamla människan ”byts ut” mot olika transhumana gestalter med artificiell intelligens och maskiner kan idag ersätta organ i den mänskliga kroppen. Hur förändrar denna utveckling uppfattningen om vad en människa är? Behöver vi omdefiniera rättigheter till att omfatta även det transhumana? Är kontraktet av mänskliga rättigheter förlegat?

100 anette pettersson faye org

Runtom i världen pågår något som kan beskrivas som ett försökt att nedrusta demokratin och rättsstaten. Regeringar fattar beslut som ökar dess makt, på bekostnad av kontroll och balans av maktutövningen. Medias och det civila samhället motarbetas och principen om alla människors lika rättigheter utmanas.  Hur väl rustade för attacker mot vår grundlag, vårt demokratiska styre och våra rättigheter är vi i Sverige?
OBS: Seminariet kommer att arrangeras i Rydbergssalen (inte Hammarskjöldsalen). 

100 img 5651

69. Finns det glastak även i himlen?

Anna Svensson, Hanna Gerdes, Jakob Olofsgård, Karin Wiborn, Noor Maki, Susanne Wigorts Yngvesson
Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 14
Myndigheten för stöd till trossamfund

I svensk media beskrivs ofta trossamfund som en institution som motarbetar jämställdhet mellan män och kvinnor. Men stämmer detta påstående och om ja - är det verkligen så enkelt? Är trossamfund inte också en plats där kvinnor kan växa och ta plats? I ett unikt pilotprojekt träffas nu kvinnor med olika religiös bakgrund för att diskutera vad det innebär att vara kvinna – och ledare – på den religiösa arenan i Sverige. Möt deltagare och arrangörerna bakom Sveriges första interreligiösa mentorskapsprogram ”Delaktig, stark och synlig”.
 

53. Who will protect our human rights in the future?

Anna Wigenmark, Bill Pace, Hans Corell, Joy Ngozi Ezeilo, Rolf Künnemann
Fredag 10:30 - 12:00 Hammarskjöldsalen
Föreningen Ordfront och MR-dagarna

This panel will discuss how international and regional human rights bodies has affected and developed the concept of human rights, but also how these institutions are more and more challenged – either because they no longer protect the rights of individuals effectively enough or because they enforce obligations on states that are not willing to accept them. The seminar will look at the role of the UN, its human rights bodies, internal capacity to respect human rights and the role of its most powerful body, the Security Council, in preventing severe human rights violation. The panel will also discuss how other international and regional human rights bodies function, are under attack or its efficiency is questioned. How will these institutions; the European Court, the ICC, the Fundamental Rights Agency of the EU, the African and the American commissions etc – function in a near future? Are new bodies necessary, perhaps an international human rights court? 

100 skl logga

48. Hur möter vi hoten mot kvinnors rättigheter?

Dan Vähä, Engla Bertolino, Petra Blom Andersson
Fredag 09:00 - 10:00 Konferensrum 13
Sveriges Kommuner och Landsting

Starka strömningar i världen och i vårt samhälle motverkar kvinnors rättigheter. Det globala och lokala hänger ihop. Kommuner, landsting och regioner är avgörande aktörer i jämställdhetsarbetet. Hur kan de arbeta för att stärka kvinnors rättigheter?

100 carlbredberg normstorm webb mrdagarna

Normstorm – Normkreativt arbete med bilder och bildskapande som verktyg

Elever som medverkat i projektet, Joanna Isaksson, Tomas "Genusfotografen" Gunnarsson
Torsdag 15:30 - 16:00 Stora scen
Jönköpings kommun

Jönköpings kommun har sedan 2012 arbetat med projektet Normstorm som tar avstamp i en skolkontext och inbegriper skapandet av normkreativa bilder och konst, som ställs ut på offentliga platser.
Seminariet kommer att ge inblick i Normstorms arbetssätt och förändringsidéer.

100 logo sekretariatet sv bla cmyk

Att skriva transhistoria

Conny Karlsson Lundgren, El Häkkinen, Erika Alm, Sam Holmqvist
Lördag 14:30 - 15:30 Stora scen
Nationella sekretariatet för genusforskning

Historien finns inte bara där att upptäcka! Det är alltid ett arbete att skriva historia. Men hur går det till och hur ser transhistorieskrivningen ut? Hur kan vi utmana cis-normativa förståelser av historia och historieskrivning? Har den feministiska historieskrivningen återskapat normativa förståelser av kön och genus och hur skulle vi kunna skriva transhistoria på andra sätt?

100 framm logga till intran t 480x360

FRAMM för mänskliga rättigheter i Mölndal – Hur integrerar vi MR i stadens verksamheter?

Katrin Ceesay, Projektledare FRAMM, Lejla Mundzic, Emerga, Tove Örjansdotter, Folkhälsosamordnare
Torsdag 16:00 - 16:30 Lilla scen
Mölndals Stad, Projektet FRAMM

Mölndals stad bedriver ett unikt projekt med syfte att öka organisationens kunskap om hur diskriminering kan förhindras och lika rättigheter och möjligheter främjas genom synliggörande och förändring av diskriminerande normer och strukturer. Projektet finansieras med stöd av Europeiska socialfonden och pågår under 2016-2018. Under denna tid får stadens samtliga cirka 230 chefer och 90 utvalda nyckelpersoner utbildning och handledning i mänskliga rättigheter.
Målet är utveckla verksamheterna utifrån mänskliga rättigheter. Under seminariet berättar vi mer om hur vi arbetat med mänskliga rättigheter och sprider lärdomar från Mölndals stads olika förvaltningar.

39. Hur står det till? Röster från ensamkommande barn i asylprocessen.

Elisabeth Abiri, Hanna Sköld, Medverkande i studien, Sara Granath
Torsdag 16:30 - 17:30 Konferensrum 18
Rädda Barnen och Emerga Research & Consulting

Sedan drygt ett år tillbaka genomför Rädda Barnen och Emerga en forskningsstudie kring nyanlända ungdomars levnadsvilkor i Sverige. Studien har varit deltagardriven och baseras på vad barnen vill berätta om sina liv under asylprocessen. Seminariet fokuserar på studiens övergripande resultat - hur Barnkonventionen används för att begränsa de ungas mänskliga rättigheter, hur skyddsnäten glesnar och rättsosäkerheten breder ut sig när tur eller otur avgör de ungas framtid.

Vart är Turkiet på väg?

Farhad Jahanmihan, Zarathustra Acat
Fredag 14:00 - 14:30 Globala scenen
Amnesty International

Ett samtal om situationen  i Turkiet och bristen på yttrandefrihet som inte minst efter det misslyckade kuppförsöket i juli 2016 har försämrats markant.

Lättläst - en mänsklig rättighet?

Torsten Bengtsson
Fredag 14:00 - 14:30 Stora scen
Jönköpings bibliotek

Lättläst - en mänsklig rättighet?

94. The Future of Human Rights

Ahmad Rahimi, Fatemeh Khavari, Thuli Madonsela
Lördag 10:00 - 11:00 Hammarskjöldsalen
Mänskliga Rättighetsdagarna

What does the future of human rights entail? Are human rights being pushed back by growing racism and nationalism and shrinking democratic space? Or are human rights on the contrary growing stronger as activists and human rights advocates around the world organize in resistance and political activism? Listen to three human right defenders give their view on some of the major challenges and solutions that lies ahead. 

100 ardi logo m 300x123

73. How to work with Human Rights in the EU

Alfiaz Vaiya, Anna Robinson, Massimo Toschi, Morten Kjaerum, Soraya Post
Fredag 14:30 - 16:00 Hammarskjöldsalen
ARDI, Europa Parlamentet

A hands on and experience-based presentation on how to work with and for human rights at the European Parliament and at EU level.
 

Barn har rätt till delaktighet och inflytande, men hur gör man?

Marie Angsell
Torsdag 16:30 - 17:00 Stora scen
Bris

Barns delaktighet och inflytande är en rättighet och en princip som ska styra tolkningen och genomförandet av alla andra rättigheter i FN:s barnkonventionen. Barns synpunkter ger perspektiv och hjälper att se brister/lösningar vi kanske inte skulle uppmärksammat annars. Seminariet syftar till att beskriva en av Bris metoder för barns delaktighet och inflytande. 

100 1936202 hjarta

56. Tillit som drivkraft i samhället

Alma Basic, Anna Bjärkmar, Margareta Wandel, Marie Daun, Pernilla Myrelid, Peter Hulth
Fredag 10:30 - 12:00 Konferensrum 11
Linköpings kommun, Region Östergötland, Linköpings Universitet, Svenska kyrkan/Linköpings stift, Länsstyrelsen Östergötland

Ett interaktivt seminarium där vi tillsammans bygger kunskap. Efter en kort inledning från fem organisationer i Östergötland deltar du i ett medskapande samtal kring följande teman; Hur kan interreligiös dialog göra skillnad, Tillgänglighet – jämlik hälsa, Normen skaver – rätten att vara annorlunda, Dialog när det är komplext och Tillit i ett regionalt ledarskap - hur då? 

100 smid logo pms 3 pc

111. En idrottsförening för alla

Rasmus Ax
Lördag 14:30 - 15:30 Konferensrum 12
Smålandsidrotten

Hur kan vi skapa en förening för alla?
Idrotten har tagit ett omtag för att få in fler in i idrottsrörelsen och beslutat om ett nytt strategiarbete, Strategi 2025 innebär: så många- så länge-, så bra som möjligt. I det arbetet är inkludering- och mångfald en stor pusselbit. Under passet kommer vi få lyssna på exempel ifrån idrottsföreningar som har skapat förutsättningar och lyckats öppna upp sin verksamhet för fler. Vi kommer senare genomföra en workshop där vi tillsammans behandlar frågeställningar som: hur blir man en förening för alla? Vad säger vår värdegrund? I vilket ljus vill vi se vår förening i framtiden?
Ett värdefullt pass där vi förhoppningsvis kan hitta nycklar, samsyn, samverkan och viktiga metoder för att tillsammans skapa ett öppnare klimat och en mer inkluderande idrottsförening.

Ledarskap, religion och demokrati

Agge Angusson, Anette Petterson Faye, Max Stockman
Torsdag 11:30 - 12:00 Stora scen
Myndigheten för stöd till trossamfund

Hur ser unga ledare inom trossamfunden på sin roll som förvaltare av demokratins idéer och mänskliga rättigheter? I det unika projektet Ledarskap, religion och demokrati samlas företrädare från kristna, muslimska, judiska och andra religiösa riktningar och samtalar om dessa frågor och hur det religiösa klimatet ser ut idag i Sverige. Satsningen är ett samarbete mellan Myndigheten för stöd trossamfund, Sveriges interreligiösa råd och Demokratiakademin. 

17. Framtidsvisioner: Hur bearbeta kolonialt förtryck i Sápmi?

Isak Utsi, Jon Petter Stoor, Kristina Sehlin Macneil, Peter Johansson, Sylvia Sparrock
Torsdag 13:00 - 14:30 Konferensrum 13
Vaartoe - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet

I hundratals år har Sverige haft ett kolonialt förhållningssätt gentemot det samiska folket. Detta förtryck har tagit sig många uttryck – assimilering, segregering, diskriminering, rasism, rasbiologisk forskning, landgrabbing – vilket orsakat psykisk ohälsa och intergenerationella trauman bland samer. Panelen diskuterar vilka förändringar och åtgärder som krävs för att möjliggöra hantering av dessa trauman och motverka psykisk ohälsa bland samer.