Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande

Sida överlämnade i mars i år en skrivelse till regeringen med förslag på hur utvecklingssamarbetet mer effektivt skulle kunna bidra till att motverka de senaste årens krympande demokratiska utrymme. Sidas bedömning är att en effektivisering av svenskt utvecklingssamarbetes bidrag till att motverka det krympande utrymmet handlar primärt om:
1. Att förstärka den kontextspecifika analysen av det krympande utrymmet på strateginivå som inkluderar maktanalys, en konfliktkänslighets- samt risk- och sårbarhetsanalys;
2. Att vidga perspektivet på myndighetens arbete för att motverka det krympande utrymmet genom stöd till såväl rättighetsbärare som ansvarstagare och andra aktörer;
3. Att stärka helhetssynen i utvecklingssamarbetet, och realisera ömsesidigt stärkande synergier mellan insatser som genomförs inom ramen för olika strategier för att främja en gynnsam miljö för civilsamhället; samt
4. Att stärka samspelet mellan utvecklingssamarbetet och den bredare utrikespolitiken i syfte att stärka Sveriges röst och bidrag till att motverka det krympande utrymmet
 Under seminariet presenterar och diskuterar Sida sina förslag.

Human Trafficking – slavery of today

Joy Ngozi Ezeilo
Lördag 12:00 - 12:30 Globala scenen
Föreningen Ordfront

It's one of the most lucrative businesses in the world, generating billions of dollars, while destroying millions of lives. It trades in the most precious commodity -- human beings -- many of whom end up as sex slaves. What does modern day slavery look like? Can it be stopped?

33. Nya aktiva åtgärder i arbetslivet - hur kan de göra skillnad? (fortsättning)

Agneta Broberg, Björn Andersson, Carlos Diaz, Eva Nikell, Maria Johansson, Pim van Dorpel, Åsa THörne Adrianzon
Torsdag 16:30 - 17:30 Rydbergsalen
Diskrimineringsombudsmannen

4 nya diskrimineringsgrunder, ett processinriktat arbetssätt, utvidgad samverkan mellan fack och arbetsgivare, ändamålsenlig dokumentation – vad krävs egentligen av arbetsgivaren? Hur kan de nya bestämmelserna göra skillnad?
Ett diskuterande seminarium riktat främst till dem som ska omsätta de nya reglerna till verklighet på arbetsplatserna. Presentation, gruppdiskussioner och panelsamtal. OBS att detta seminarium är en fortsättning på seminariet nr 23 kl 15-16, innan pausen. 
Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen
Läs mer på www.do.se eller besök monter nr 45 i utställningshallen för mer information.
 

100 16473177 364830577234441 5021878364839884976 n

108. Ensamkommande barns och ungas rätt till ett liv i säkerhet och trygghet

Helena Mäki, Kinna Skoglund, Sara Edvardson Ehrnborg
Lördag 14:30 - 15:30 Rydbergsalen
Vistårinteut

Ensamkommande barn och unga kom på flykt till Sverige, många under hösten 2015 och våren 2016. De var barn med skyddsbehov när de kom och ville, som alla barn, få ett liv i trygghet och säkerhet, gå i skolan, skapa en framtid, spela fotboll, få kompisar och bidra till vårt samhälles utveckling. 
Men - vad hände?
Den här föreläsningen kommer att handla om ensamkommande barn och ungas situation och vi som mötte dem, då, nu och framåt. Den berör den långa väntan på besked från Migrationsverket, vad som händer när ungdomen får sin ålder uppskriven, vad som händer vid tredje avslag, observationer av psykisk ohälsa och mycket mer. 
Deltagaren kommer att få autentiska berättelser från ensamkommande och oss som möter dem. Förhoppningen är att föreläsningen ska ge ökad förståelse för ensamkommandes villkor i Sverige idag.   
 
 
 
 
 
  
 

Möjligheter och utmaningar i arbetet med utsatta EU-medborgare i Sverige

Jens Ek, Johanna Nordström, Sara Selmros
Torsdag 14:00 - 14:30 Lilla scen
Kommunförbundet Västernorrland

Make sense-projektet delar med sig av erfarenheter från insatser för ökad egenmakt och social inkludering för utsatta EU-medborgare i norra Sverige.
 
 

Är det dags för ett förbud mot rasistisk organisering?

Anna Wigenmark, Kristina Wicksell
Torsdag 15:00 - 15:30 Stora scen
Make Equal och Föreningen Ordfront

Den senaste tiden har nazister och högerextremister vid flera tillfällen getts tillstånd att demonstrera och medverka i demokratiska forum, vilket har gett diskussionen om ett förbud mot rasistisk organisering nytt liv. Är det dags att utreda frågan på nytt?

Att erövra världen – om sambanden mellan fattigdom och funktionshinder

Maria Johansson, Tiina Nummi-Södergren
Fredag 14:30 - 15:00 Globala scenen
MyRight

Målen i Agenda 2030 kan aldrig uppnås utan att inkludera personer med funktionsnedsättning. MyRight presenterar en rapport samt visar filmen Att erövra världen.

Skräms vi till tystnad?

Felix König, Iréne Lindahl, Joel Jonsson, , Katarina von Bredow, Marie J. Flyckt, Mats Green
Torsdag 17:00 - 17:30 Stora scen
Hall Media

Rätten att göra sin röst hörd - en mänsklig rättighet
Hat och hot mot politiker, journalister och kulturpersoner ökar. Hur påverkar det människors möjlighet och vilja att få sina röster hörda? I panelen finns representanter från medierna, kulturlivet, politiken och civilsamhället. Flera av dem har betalat ett högt personligt pris för sitt engagemang. Hur kan samhället skydda människor som deltar i det offentliga samtalet? Och vilka konsekvenser får det om inget görs?
 
 

Filmvisning: Att växa upp i ett machosamhälle

Sandra Broborn
Fredag 15:30 - 16:00 Globala scenen
Svalorna Latinamerika

Dionisio Rios växer upp under fattiga förhållanden på landsbygden i nordvästra Nicaragua. Han kämpar för att få leva det liv han själv vill leva. En kortfilm av Sandra Broborn från Svalorna Latinamerika. 

100 pia och saleh

Sundsvall kortar vägen till arbetsmarknaden via SMART INTEGRATION

Pia Söderlund, Saleh Dirawi
Fredag 13:00 - 13:30 Lilla scen
Sundsvalls kommun, integration

SMART INTEGRATION ska bidra till att nyanlända inom etableringen med utbildning/erfarenhet så tidigt som möjligt inte bara hittar ett arbete utan även får använda sin kompetens ”i rätt jobb”.

Grundkurs i yttrandefrihet.
 
MR-akademin erbjuder utbildningar i mänskliga rättigheter för enskilda, organisationer och företag – kontakta info@ordfront.se för mer information eller förslag på utbildning till din organisation.

100 treaty

75. Human rights beyond borders

Rebecka Jalvemyr, Rolf Künnemann
Fredag 14:30 - 16:00 Konferensrum 10
FIAN Sverige

Land grabbing in Ethiopia. Child labour in Pakistan. Accidents with deadly outcome in factories in Bangladesh. Oil spill in the Amazon. We hear about similar cases all the time. Who is responsible in a globalized world? What do the conventions on human rights say? You are welcome to bring your own cases to analyse how to use human rights when they cross state boarders. Welcome to a workshop on ETO´s, the extraterritorial obligations of states.

Vad händer med yttrandefriheten I Syrien?

Abdullatif Haj Mohammad, Ali AlIbrahim, Feras Fayyad, Jörgen Lindvall
Fredag 10:00 - 10:30 Globala scenen
Kultur och utveckling Region Jönköpings län

Jörgen Lindvall, kulturchef Region Jönköpings län samtalar med journalister och filmskapare från Syrien om situationen och bristen på yttrandefrihet i Syrien.
 

Lokal förankring: förutsättning för en svensk MR-institution

Gunilla Lindell , Helen Arfvidsson, Klas Forsberg, Mariya Voyvodova, Peter Johansson, Richard Magito Brun
Fredag 09:30 - 10:00 Lilla scen
Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Ett samtal om hur en nationell MR-institution måste ha fokus på den lokala och regionala nivån och arbeta tillsammans med rättighetsbärarna. 

100 lika r tt png f r mrdgr

LIKA RÄTT! Ställ krav på din kommun

Paul Lappalainen
Fredag 12:00 - 12:30 Stora scen
UNESCO-LUCS


Kommuner har makten att främja lika rätt, men viljan? För detta krävs konkreta krav från det civila samhället - på rollerna som arbetsgivare, serviceorgan och upphandlare.    

 
För organisationer och andra aktörer som vill börja arbeta med SOGIE internationellt. Vad behöver man tänka på, hur ser kriminaliseringen av samkönade sexuella relationer ut globalt, vad har kolonialismen haft för inflytande? Vad utmärker hbtq-organisationer globalt?

100 anders malmstigen smr 2 ninna ekstrand

78. South Sudan - what can be done?

Anders Malmstigen, Anne Ljung, Daniel Zetterlund, Moses Monday John, Victoria Enström
Fredag 14:30 - 16:00 Konferensrum 13
Svenska missionsrådet och Kristna Fredsrörelsen

How do we conduct humanitarian operations, work for human rights and sustainable development when both the democratic and practical space is severely limited? How do local actors manage to operate within the existing small space?
A panel discussion about the grave situation in South Sudan, that continuously needs international attention.
 

Maskuliniteter - om olika sätt att vara man

Eva Vargas
Lördag 14:00 - 14:30 Globala scenen
Svalorna Latinamerika

Vad betyder maskulinitetsnormer och hur ser mansidealet ut? Diskussion kring de normer som råder för män och vilka konsekvenser de har för mannen och samhället i stort. Med exempel från Svalorna Latinamerikas samarbetsorganisationer i Bolivia. 

Är det krympande civilsamhället på väg till Sverige?

Ludvig Sandberg
Fredag 11:30 - 12:00 Stora scen
Forum idéburna organisationer med social inriktning

Utrymmet för civilsamhället krymper globalt just nu. Sverige är ett av få länder som fortfarande har ett öppet civilsamhälle. Men hur länge till?

Kampen om den muslimska kvinnan

Fatima Doubakil, Maimuna Abdullahi, Sabrin Jaja, Zaynab Ouahabi
Lördag 11:30 - 12:00 Lilla scen
Ibn Rushd studieförbund

Den koloniala historien är full med exempel av besattheten att av Slöja och muslimska kvinnor, genom både fysiskt såväl som symboliskt våld. Hur påverkar detta våldet den muslimska kvinnan idag och möjligheterna till ett liv med värdighet.