Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande

74. Yttrandefriheten i dagens digitala mediekultur -INSTÄLLD!!

Fredag 14:30 - 16:00 Rydbergsalen
Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet

Seminariet är inställt.

100 nannie fredriksson

Access till naturen

Nannie Fredriksson
Fredag 15:00 - 15:30 Lilla scen
Jönköpings kommun

Hur blir naturen mer tillgänglig - för alla? Vad händer när naturen blir mer lättåtkomlig för personer med fysisk/ kognitiv funktionsnedsättning? Lyssna till Nannie Fredriksson
 
 
 

90. Hur ser FN på Sveriges arbete mot rasism?

Aleksander Gabelic, Elcim Yilmaz, Felix König, Hamid Zafar, Petra Hallebrant
Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 18
FN-förbundet

Under 2018 förhörs Sverige av FN om sina åtaganden enligt den internationella konventionen mot rasism, ICERD. Personer med utländsk bakgrund har svårare att få sina mänskliga rättigheter uppfyllda än majoritetsbefolkningen och riskerar i större utsträckning att drabbas av hatbrott och utanförskap. Hur rimmar detta med konventionen mot rasism som Sverige åtagit sig att följa sedan drygt 40 år och hur skapar vi ett mänskligare Sverige?
Bland de inbjudna talarna finns beslutsfattare, forskare och NGO-representanter.

100 bennie kerfeldt ii

Att vara rom och nationell minoritet

Bennie Åkerfeldt
Fredag 15:30 - 16:30 Stora scen
Länsstyrelsen Jönköpings län

Hur ser det romska kulturarvet ut i Sverige? Vad hände under det som kallades “Tattarkravallerna” i Jönköping 1948? Författaren och folkbildaren Bennie Åkerfeldt föreläser om den romska minoriteten i Sverige. 

100 dema logga mindre jpg

Det fattas dagligen beslut i alla möjliga sammanhang som många berörs av. När bör den processen vara demokratisk? Denna workshop ger en förståelse och gemensam definition av vad demokrati är, vad det kan vara, hur mänskliga rättigheter är kopplad till demokratin och hur en demokratisk process kan gå till.

Mångfald - jämställdhet inom Svensk Fotboll - INSTÄLLD!

Torsdag 11:00 - 12:00 Lilla scen
Svenska Fotbollförbundet

Seminariet är inställt.

100 vi ar till for alla

Hbtq-diplomering för ökad kvalitet

Charlotte Jerkelund, Håkan Carlsson
Torsdag 13:30 - 14:00 Lilla scen
Region Jönköpings Län

Region Jönköpings Län erbjuder hbtq-diplomering för våra verksamheter och samarbetspartners, i samarbete med Adlons kompetenscentrum.

100 symbol   med byline st ende

79. Religionsdialog i praktiken - exempel från Malmö och Jönköping

Erik Lindfelt, Ida Wreland, Masooma Taqisdotter Virani, Peter Magnusson, Salmir Nasic
Fredag 14:30 - 16:00 Konferensrum 14
Jönköpings kommun i samarbete med olika trossamfund och Fryshuset i Malmö

Hur har kristna och muslimska trossamfund arbetat tillsammans för att skapa en gemensam dialog?Vilken betydelse har religionsdialog haft i arbetet med inkludering och i att bygga broar? Vad har dialogen bidragit med för att skapa en trygg och bra uppväxtmiljö för barn och ungdomar? Genom ett panelsamtal delar deltagarna med sig av sina erfarenheter, och ger konkreta exempel, från religionsdialog i praktiken i Jönköpings kommun och i Malmö.
 
 

65. 20 years of international justice – current challenges and the way ahead

Kirsten Meerschaert, William Pace
Fredag 13:00 - 14:00 Konferensrum 10
Föreningen Ordfront och MR-dagarna

At an international conference in Rome in 1998, the world was finally ready to agree on a charter for an international criminal court. A couple of years later, the court was up and running. The court is set out to try the worst human rights criminals and the worst crimes, but unless a case is referred to the court by the UN Security Council, only in states that have ratified the Rome Statute. Most cases adjudicated by the court has concerned situations in Africa,  causing accusations of racism. 20 years after Rome, what is the current status of the Court? What challenges lie ahead? 

Journalists behind bars in Turkey

Lördag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Stockholm Center for Freedom

The mini seminar will focus on the motives of Turkish government in going after the critical and independent journalists, examine the patter in their cases and highlight some of the leading ones to raise awareness on the plight of press freedom in Turkey.

Biosfärområde - modell och verktyg för Agenda 2030

Torsdag 11:00 - 11:30 Globala scenen
Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Malena Heinrup berättar om sin rapport, Sveriges Biosfärområden - arenor för implementering av Agenda 2030. Biosfärområde Östra Vätterbranterna medverkar med lokala exempel.

Människorättsförsvarare i skottgluggen

Katarina Bergehed
Torsdag 14:30 - 15:00 Globala scenen
Amnesty International

I detta seminarium gör vi en global utblick över hur de mänskliga rättigheternas allmängiltighet idag ifrågasätts. Vad kan du själv göra för att försvara människorättsförsvararna?

"Peers" - personer med egen erfarenhet som resurs

Mia Nordlund, Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa - Peer
Fredag 12:00 - 12:30 Lilla scen
Region Jönköpings län

"Peers" har erfarenhet av psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning och är utbildade i att bidra med sina upplevelser för att utveckla vård och omsorg.

100 loggas2

Göra skillnad i världen

Lena Eriksson
Lördag 11:30 - 12:00 Globala scenen
Föreningen Soluppgången

Den ojämlika fördelningen av mänskliga rättigheter är ett problem som vi vill bekämpa. Mikrolån är en väg. Vi vill inspirera andra att följa vårt exempel. 

Rättsosäkerheten inom asylprocessen har stora konsekvenser för människors liv men vem tar ansvar för detta? Hur kan civilsamhället vara behjälplig? 

Mångfald och dialog – möten som bygger tillit

Marco Helles
Fredag 10:30 - 11:00 Lilla scen
Studieförbundet Bilda

MOD – Mångfald och Dialog – är ett pedagogiskt koncept som vill bidra till en samhällsutveckling där människor med olika världsuppfattningar, livstolkningar och livsstilar kan mötas i dialog – och leva utan diskriminering och förtryck. MOD har utgångspunkten i deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och reflektioner. Här presenteras konceptet, som under senaste året har förnyats och förändrats.

100 kopia av mrpresurs 8 copy

86. Rättighetsreportrarna – unga granskar skolan utifrån FN:s barnkonvention

Rättighetsreportrarnas projektparter
Fredag 16:30 - 17:30 Konferensrum 11
Rättighetsreportrarnas projektparter

Kom och ta del av Rättighetsreportrarna, ett upplevelsebaserat digitalt läromedel och spel om mänskliga rättigheter som stärker ungas förutsättningar att uppmärksamma rättighetskränkningar och utkräva ansvar.
Spelet har ett journalistiskt tema. I rollen som rättighetsreportrar får eleverna granska MR-situationen i skolan och närmiljön och ha dialog med skyldighetsbärare om resultaten. I seminariet ger vi exempel på hur granskningarna kan se ut.
 

RealStars verkar för Fair Sex – i skolor och på nätet

Malin Roux Johansson, Sandra Davidsson
Fredag 11:00 - 11:30 Stora scen
RealStars

Genom satsningen Fair Sex online och Fair Sex skolor utbildas lärare och elever för att motverka skeva normer, övergrepp, gråzoner och uppnå ökad jämställdhet.
 

Sida överlämnade i mars i år en skrivelse till regeringen med förslag på hur utvecklingssamarbetet mer effektivt skulle kunna bidra till att motverka de senaste årens krympande demokratiska utrymme. Sidas bedömning är att en effektivisering av svenskt utvecklingssamarbetes bidrag till att motverka det krympande utrymmet handlar primärt om:
1. Att förstärka den kontextspecifika analysen av det krympande utrymmet på strateginivå som inkluderar maktanalys, en konfliktkänslighets- samt risk- och sårbarhetsanalys;
2. Att vidga perspektivet på myndighetens arbete för att motverka det krympande utrymmet genom stöd till såväl rättighetsbärare som ansvarstagare och andra aktörer;
3. Att stärka helhetssynen i utvecklingssamarbetet, och realisera ömsesidigt stärkande synergier mellan insatser som genomförs inom ramen för olika strategier för att främja en gynnsam miljö för civilsamhället; samt
4. Att stärka samspelet mellan utvecklingssamarbetet och den bredare utrikespolitiken i syfte att stärka Sveriges röst och bidrag till att motverka det krympande utrymmet
 Under seminariet presenterar och diskuterar Sida sina förslag.

Kulturkompis – dela kulturupplevelser med nyanlända

Gunilla Åkesson, Magdalena Swahn, Tsegay Leake
Lördag 12:30 - 13:00 Stora scen
Studieförbundet Bilda

Konst och kultur är vårt universella språk. Genom att uppleva kultur tillsammans kan spännande möten, samtal och relationer uppstå. Integrationsprojektet Kulturkompis – Make Friends Through Culture började i Stockholm 2015 och finns nu på flera platser i landet. Kulturkompis ger asylsökande, nyanlända och etablerad svenskar möjligheten att gå på kulturaktiviteter gratis tillsammans i sin stad.