Banner

Seminarier Mänskliga Rättighetsdagarna 2017

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare. Observera att du inte kan förboka platser till enskilda seminarier, utan först till kvarn gäller. 

Programmet på lördagen 11 november är kostnadsfritt att besöka för de som registrerat sig i förväg (annars 50 kr i dörren). För att få upp programmet på lördagen sortera på datum.

Till miniseminarierna krävs ingen biljett.  För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

StigandeFallande

Minoritetsreligioner från Mellanöstern tar plats i Sverige

Max Stockman
Torsdag 13:00 - 13:30 Stora scen
Myndigheten för stöd till trossamfund

Presentation av rapport om minoritetsreligioner som Myndigheten för stöd till trossamfund tagit fram. 

Möjligheter och utmaningar i arbetet med utsatta EU-medborgare i Sverige

Jens Ek, Johanna Nordström, Sara Selmros
Torsdag 14:00 - 14:30 Lilla scen
Kommunförbundet Västernorrland

Make sense-projektet delar med sig av erfarenheter från insatser för ökad egenmakt och social inkludering för utsatta EU-medborgare i norra Sverige.
 
 

MR på schemat: Ett samtal om MR som kunskap i gymnasieskolan

Daniel Gustavsson Emmertz, Frida Nilsson
Fredag 10:00 - 10:30 Stora scen
Avdelningen för mänskliga rättigheter, Lunds universitet

Samtal om läromedel för gymnasieskolan. Vilken syn på MR förmedlas? Vad bör ett läromedel innehålla för att vara ett stöd i undervisningen för lärare?

100 open uri20170820 11486 wwnf0k

När ekonomin går framför socialtjänstlagen- asylsökandes öde

Claudia Velasquez
Fredag 16:30 - 17:00 Lilla scen
Nätverket socialistiska socionomer

Ekonomiska aspekter styr över myndighetsutövningen när kommunerna får uppdraget att spara pengar eller hålla i underfinansierade budget. En klientgrupp som drabbas mycket av detta är ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Socialtjänstlagen kan inte underställas ekonomin i en kommun.
 

När något har hänt - barns rätt till stöd och behandling (handbok/app/film)

Hanna Thermaenius
Torsdag 11:00 - 11:30 Stora scen
Rädda barnen

När barn har varit med om svåra händelser har de rätt till stöd och behandling. En rättighet som ofta tappas bort. Rädda barnen presenterar handboken "När något har hänt" och en animerad infofilm på temat.

100 carlbredberg normstorm webb mrdagarna

Normstorm – Normkreativt arbete med bilder och bildskapande som verktyg

Elever som medverkat i projektet, Joanna Isaksson, Tomas "Genusfotografen" Gunnarsson
Torsdag 15:30 - 16:00 Stora scen
Jönköpings kommun

Jönköpings kommun har sedan 2012 arbetat med projektet Normstorm som tar avstamp i en skolkontext och inbegriper skapandet av normkreativa bilder och konst, som ställs ut på offentliga platser.
Seminariet kommer att ge inblick i Normstorms arbetssätt och förändringsidéer.

Ordfronts Demokratiprisutdelning!

Lördag 13:30 - 14:00 Stora scen
Föreningen Ordfront

Prisutdelning och samtal med årets Demokratipristagare.

Organstölder i Kina


Fredag 09:30 - 10:00 Globala scenen
Svenska Falun Dafa föreningen

Idag pågår organturism till Kina från europeiska länder med organ tagna från samvetsfångar, främst Falun Gong-utövare. Vad kan göras för att stoppa den här utvecklingen?

100 fuf logo

På väg mot 2030 - ett samtal om Sverige och de Globala målen

Lennart Wohlgemuth, Malin Stjernström
Torsdag 13:00 - 13:30 Globala scenen
Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF)

Två år har redan gått. Var befinner sig Sverige i genomförandet av Agenda 2030? Vem ansvarar för vad? Och vad bidrar Sverige med på global nivå?

100 christina johnsson

Hur ska jag göra?
Christina Johnsson och Anette Pettersson Faye delger er, utifrån deras mångåriga erfarenheter, vad som krävs i det pedagogiska ledarskapet för att lyckas omsätta demokrati och mänskliga rättigheter i vardagens praktik.

"Peers" - personer med egen erfarenhet som resurs

Mia Nordlund, Personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa - Peer
Fredag 12:00 - 12:30 Lilla scen
Region Jönköpings län

"Peers" har erfarenhet av psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning och är utbildade i att bidra med sina upplevelser för att utveckla vård och omsorg.

Queer Youth in Uganda

Samuel Opio
Lördag 11:00 - 11:30 Stora scen
Swedish Forum for Human Rights

Queer Youth Uganda is a LGBTI youth organization that promotes and protects the rights of LGBTI youth in Uganda.

100 bild annelie

Rätten till hälsa - vad kan vi lära från patientanmälningar?

Anjelica Hammersjö, Anna Råberus, Annelie Sundler, Gunilla Lindell
Torsdag 15:30 - 16:00 Lilla scen
Västra Götalandsregionen

Presentation och samtal om patienters rättigheter och rätten till hälso- och sjukvård utifrån anmälningar till patientnämnden. 
 

Kent Vilhelmsson från ETC berättar om hur elektronikbranschen ser ut idag ur ett miljö- och rättviseperspektiv – och hur det går att arbeta för att förändra den.

RealStars verkar för Fair Sex – i skolor och på nätet

Malin Roux Johansson, Sandra Davidsson
Fredag 11:00 - 11:30 Stora scen
RealStars

Genom satsningen Fair Sex online och Fair Sex skolor utbildas lärare och elever för att motverka skeva normer, övergrepp, gråzoner och uppnå ökad jämställdhet.
 

100 3dcc8f5c b007 4f98 afae 1bdf4425da4e

Religion och fred

Hamza Terzic, Jakob Olofsgård
Torsdag 17:00 - 17:30 Lilla scen
Diakonia, Immanuelskyrkan och Muslimska Bosniarkiska församlingen

Ett samtal mellan Jakob Olofsgård, pastor i Equmeniakyrkan och Hamza Terzic, Imam Islamiska Bosniakiska församlingen. Om hur religon kan medverka till fred och mänskliga rättigheter men också försvåra i konflikter i krig.

Rysslands folk är inte våra fiender

Lars Ingelstam
Fredag 10:00 - 10:30 Lilla scen
Kristna Fredsrörelsen

Hur ska Sveriges framtida relation till Ryssland se ut? Dialog och diplomati viktigare än militär uppladdning. Nyutgivna boken Grannlaga presenteras.
 

100 logo kort ikff bl

Så förbjöd vi kärnvapen och skrev historia i FN 2017

Torsdag 13:30 - 14:00 Globala scenen
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Den 7 juli 2017 skrevs historia då ett avtal som förbjuder kärnvapen antogs på FN i New York. Men vad innebär det? IKFF, som var på plats, berättar. 

100 kvadrat

Så hjälper vi unga ta ställning för mänskliga rättigheter

Rebecka Steinhoff
Torsdag 14:30 - 15:00 Stora scen
Raoul Wallenberg Academy

Stärk unga samhällsförändrare med verktyg. Låt skolan vara en plattform för systematiskt värdegrundsarbete och kommunens demokratiutveckling.

After the terrorist attack on September 11 2001, the US administration declared a war against terrorism. Methods of interrogation proscribed by international law was not only used but sanctioned politically. As yet very few torturers have been prosecuted and only foot-soldiers. Those who were tortured have never had a day in court – all attempts to suit have been quashed with reference to national security. In 2015 the first law suit finally managed to find its way into the US court system when ACLU suited two CIA-contracted psychologists who had performed torture-like experiments on inmates. This seminar presents the ACLU´s fight for justice for torture victims.