Mänskliga Rättighetsdagarna 2016

Nedan följer programmet för Mänskliga Rättighetsdagarna 2016. Tryck på seminariets titel för att läsa en kort beskrivning av innehållet, under Mer information kan du läsa mer om innehåll och medverkande i seminariet.

För att ta del av de längre seminariepunkterna på Mänskliga Rättighetsdagarna krävs det biljett. När du registrerat din biljett och är inloggad kan du favoritmarkera de seminarier som du tycker verkar särskilt intressanta, lägga till dem i din kalender för att skapa ett personligt schema samt nätverka med andra deltagare.

För programmet på lördagen 19 november samt till miniseminarierna krävs ingen biljett. För att få upp programmet på lördagen sortera på datum. För att få upp miniseminarieprogrammet välj Fler sökalternativ och kryssa i rutan Miniseminarium under Form. 

Vid frågor kontakta info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52

Observera att programmet är preliminärt och att ändringar kan förekomma. 

Fler sökalternativ

Klicka här för att anmäla dig till Mänskliga Rättighetsdagarna 2016.

Sortera efter
Välj listtyp

Situationen som anställningslös

2016-11-19 10:00 - 10:30
Plats: Stora Scen
Kategori: Mänskliga rättigheter i praktiken, Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Beskrivning

Om dagens utsatthet för och stigmatisering av anställningslösa (arbetslösa) och hur samhällets strukturer, myndigheter och politik samt retorik snarare hindrar än hjälper människor till ett bättre liv och lönearbete.

Mer information
104

104. Extrainsatt program

2016-11-19 12:00 - 13:00
Plats: High Live 2
Beskrivning

Seminarietid sparad för aktuell fråga.

Arrangör

Mänskliga Rättighetsdagarna

Mer information

MIN BACAAD ILAA BARAF - Safarkeeni Somalia ilaa Sweden

2016-11-19 12:30 - 13:00
Plats: Stora Scen
Kategori: Rätten att söka asyl, Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Arrangör

Mänskliga Rättighetsdagarna

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information

Mödravård i Rumänien

2016-11-19 14:00 - 14:30
Plats: Lilla Scen
Kategori: Mänskliga rättigheter i praktiken, Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Beskrivning

Rumänien har signerat de konventioner i FN och EU som garanterar blivande mödrar respektfull mödravård, men vissa grupper av befolkningen får inte sådan vård. Diskussion om projekt i Rumänien som säkerställer mödravård till de fattigaste, de flesta romer. 

Arrangör

White Ribbon Alliance

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Mer information
123

123. Extrainsatt program

2016-11-19 13:30 - 14:30
Plats: Live 8
Kategori: Rätten att söka asyl, Mänskliga rättigheter i praktiken, Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Beskrivning

 Seminarietid sparad för aktuell fråga.

Arrangör

Mänskliga Rättighetsdagarna

Kräver biljett

Nej

Mer information

EU-migranter som resurs

2016-11-18 11:00 - 11:30
Plats: Lilla Scen
Kategori: Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Mänskliga rättigheter i praktiken
Arrangör

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information

Att stärka papperslösa

2016-11-18 10:00 - 10:30
Plats: Lilla Scen
Arrangör

Asylgruppen

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information

Omsorg på lika villkor: HBTQ-rättigheter på äldreboende

2016-11-18 12:30 - 13:00
Plats: Lilla Scen
Beskrivning

Att äldre personer kan ha en annan könsidentitet eller sexuell läggning taalas det väldigt sällan om. Detta är dessutom en persongrupp som har varit med om en tid där de var kriminella på grund av sin identitet eller läggning. Att ta sikte mot en HBTQ-certifiering för att skapa förståelse bland personalen var därför ett naturligt riktmärke för oss i vårt arbete för att möta individen på så bra sätt som möjligt.

Arrangör

Stadsområdesförvaltning Innerstaden, Äldreboende Rönnbäret, Malmö stad

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information

Juridik som förändrar

2016-11-19 12:30 - 13:00
Plats: Lilla Scen
Kategori: Mänskliga rättigheter i praktiken, Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Arrangör

Centrum för Sociala Rättigheter

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information

Juridik som förändrar

2016-11-19 10:30 - 11:00
Plats: Lilla Scen
Kategori: Mänskliga rättigheter i praktiken, Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Rätten att söka asyl
Arrangör

Centrum för Sociala Rättigheter

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information

EU-migranter som resurs

2016-11-18 10:30 - 11:00
Plats: Lilla Scen
Kategori: Mänskliga rättigheter i praktiken, Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
Arrangör

Riksföreningen Sveriges stadsmissioner

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information

Vad är asylrätt?

2016-11-19 13:00 - 13:30
Plats: Stora Scen
Kategori: Rätten att söka asyl
Arrangör

Röda Korsets folkrättsgrupp i samarbete med Mänskliga Rättighetsdagarna

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information
105

105. Sverige komprometterar mänskliga rättigheter

2016-11-19 12:00 - 13:00
Plats: High Live 3
Kategori: Rätten att söka asyl
Beskrivning

Regeringens flyktingåtstramningar har gjort att antalet asylsökande som tar sig till Sverige minskat rejält sedan hösten 2015, vilket har fått Refugees Welcome Sverige att ställa om sitt arbete till viss del. Utöver arbetet i Sverige har de fått ta steget ut i Europa. Om inte Sverige vill ta ansvar så får gör de det i stället. Som ett direkt resultat av Sveriges nya lagar så tvingas människor i nöd sitta kvar i flyktingläger i bland annat Grekland.

Arrangör

Refugees Welcome Sverige

Språk

Svenska

Form

Paneldebatt

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information
87

87. INSTÄLLT: FN:s granskning av Sverige - vad hände sen?

2016-11-18 16:30 - 17:30
Plats: Live 2
Moderator: Johanna Westeson, Sakkunnig diskrimineringsfrågor Amnesty International
Paneldeltagare: Eliot Wieslander, Generalsekreterare Läkare i världen, Hanna Thomé, vice ordf. i SKL:s beredning för demokratifrågor, Jenny Jansson Pearce, Generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter, Pernilla Baralt, statssekreterare Socialdepartementet
Beskrivning

I juni granskade FN hur Sverige lever upp till konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. FN:s kritik rörde bland annat brister i tillämpning på kommunal nivå och rättigheter för flyktingar och utsatta EU- medborgare. Vad har hänt med kritiken och hur får vi till förändring?

Presentation Johanna Westeson, Sakkunnig diskrimineringsfrågor Amnesty International
Sakkunnig diskrimineringsfrågor, Amnesty International
Presentation Hanna Thomé, vice ordf. i SKL:s beredning för demokratifrågor
Vice ordf. i SKL:s beredning för demokratifrågor
Presentation Pernilla Baralt, statssekreterare Socialdepartementet
Statssekreterare, Socialdepartementet
Arrangör

Fonden för mänskliga rättigheter

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej/No

Form

Paneldebatt

Nivå

Kräver vissa förkunskaper

Kräver biljett

Nej

Mer information
69

69. SAMVERKAN – en viktig nyckel i barnrättsarbetet!

2016-11-18 13:00 - 14:00
Plats: Live 4+5
Paneldeltagare: Elizabeth Englundh, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Ingela Sjöberg, Kommunförbundet Skåne, Martin Edbladh, Skåneidrotten
Kategori: Mänskliga rättigheter i praktiken
Beskrivning

Statlig, regional och lokal nivå i samverkan med civilsamhället skapar förutsättningar för ett mer inkluderande synsätt, där varje barns rättigheter tillgodoses och respekteras. Kunskapsutveckling och systematiskt barnrättsarbete bidrar till att förbättra och utveckla organisationer och verksamhete

Presentation Elizabeth Englundh, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
SKL
Presentation Ingela Sjöberg, Kommunförbundet Skåne
Kommunförbundet Skåne
Presentation Martin Edbladh, Skåneidrotten
Skåneidrotten
Arrangör

Sveriges Kommuner och Landsting

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej

Form

Samtal

Nivå

Grund

Kräver biljett

Ja

Mer information

Sexualupplysning live på Malmö live!

2016-11-18 15:00 - 15:30
Plats: Stora scen
Föreläsare: Elinor Hansson, Emil Rissve
Beskrivning

Informatörer från Sex för Alla pratar om sex, kroppen och kärlek.

Arrangör

RFSU Malmö

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

Mer information

Romers rätt att synas i det offentliga rummet

2016-11-18 14:00 - 14:30
Plats: Stora scen
Föreläsare: Caisa Lindfors, Senija Vurser, pedagoger från utställningen Vi är romer på Malmö Museer.
Beskrivning

Om rätten att äga frågan och synas i det offentliga rummet. Men också för andra att våga ge plats till dem frågan handlar om.

Presentation Caisa Lindfors
utvecklare kulturarv och förvaltningsövergripande ansvar för nationella minoriteter, Region Skåne/Kultur Skåne
Presentation Senija Vurser
projektledare Malmö Museer
Arrangör

Region Skåne tillsammans med Malmö Museer

Språk

Svenska

Form

Miniseminarium

Kräver biljett

Nej

Mer information
112

112. Mångfald i församlingen - så funkar det!

2016-11-19 12:00 - 13:00
Plats: Live 8
Föreläsare: Eva Kunda Neidek, Equmeniakyrkan, Inga Johansson, Equmeniakyrkan, Marco Helles, mångfaldskonsult
Kategori: Mänskliga rättigheter i praktiken
Beskrivning

Mänskliga rättigheter i praktiken - Kyrkornas möte med människor på flykt. Om att gå från ord till handling. Kyrkornas mötesplatser av olika slag ger en unik möjlighet att välkomna människor på flykt och bidra till en bättre start i Sverige. Exempel från lokala församlingars arbete presenteras.

Presentation Marco Helles, mångfaldskonsult
Mångfaldskonsult
Presentation Eva Kunda Neidek, Equmeniakyrkan
Samordnare för migration och asyl, Equmeniakyrkan.
Presentation Inga Johansson, Equmeniakyrkan
Samordnare för migration och asyl, Equmeniakyrkan.
Arrangör

Diakonia

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej

Form

Samtal, Föreläsning

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information
124

124. Dreamlands

2016-11-19 13:30 - 15:00
Plats: Kuben
Kategori: Rätten att söka asyl
Beskrivning

Hur ser våra inre bilder ut av flykt, hopp och längtan? Den dokumentärpoetiska föreställningen Dreamlands är en undersökning av Sveriges och Europas migrationspolitik där deltagarna själva har varit medskapare.

Arrangör

Teater InterAkt, Malmö Communityteater

Språk

Svenska

Form

Kulturinslag

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information
119

119. INSTÄLLT: #soffan: Rätten att söka asyl - unga flyktingar berättar

2016-11-19 13:30 - 14:30
Plats: Live 2
Kategori: Rätten att söka asyl
Beskrivning

#soffan är en paneldiskussion med unga experter som själva flytt till Sverige för att söka asyl. Med moderatorns stöd kommer panelen att berätta om sina egna vägar hit, och vad som bör göras för att slå vakt vid asylrätten som en grundläggande mänsklig rättighet.

Arrangör

PeaceWorks Sweden

Språk

Svenska

Teckenspråkstolkning

Nej

Form

Paneldebatt

Nivå

Grund

Kräver biljett

Nej

Mer information

Mänskliga rättigheter i praktiken

I teorin ställer sig de flesta bakom idén om mänskliga rättigheter men i praktiken finns det svårigheter när rättigheterna ska förverkligas. Detta gäller såväl för stater, kommuner som för organisationer som jobbar med rättighetsfrågor. Hur kan en jobba praktiskt med ett rättighetsperspektiv och hur kan det bidra till att förbättra och utveckla verksamheten? Hur kan kommuner, regioner, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle samverka för att tillgodose de mänskliga rättigheterna? Hur kan vi tillsammans verka för ett mer inkluderande samhälle där alla människors rättigheter respekteras?

Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Rätten till mat, hälsa, bostad och försörjning är exempel på grundläggande rättigheter som stater har en skyldighet att skydda, respektera och tillgodose. Men hur många känner till vad dessa rättigheter innebär? Varför ses inte alltid ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som utkrävbara och hur påverkar det möjligheten att uppfylla dem? Hur ser regelverken ut och hur kan du göra om dina rättigheter har blivit kränkta?

Rätten att söka asyl

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet fastslagen i internationell rätt. Parallellt med att människor flyr så byggs allt fler murar, gränser stängs och identitetskontroller införs. Vad innebär detta för människor som söker asyl? Riskerar asylrätten att urholkas? Hur rapporteras det om människor på flykt i medierna, osynliggörs vissa grupper och påverkar det i sin tur deras möjlighet att få asyl? Vilket inflytande har de ökande nationalistiska strömningarna på det offentliga samtalet och synen på asylrätten?