Banner

Program Skolforum 2016

Välkommen att söka i programmet till årets Skolforum! Här finns många angelägna och spännande programpunkter och många intressanta föreläsare. För att kunna förhandsboka plats måste du köpa en biljett och registrera dig i vårt digitala mötesrum. Välkommen!

StigandeFallande

Pressträff hos Yepstr

Tisdag 11:50 - 12:00 Monter C03:42

Yepstr bjuder in till kort pressträff.

Pressträff hos Yepstr

Måndag 11:50 - 12:00 Monter C03:42

Yepstr bjuder in till kort pressträff.

Bildningstanken och Gy11

Robin Smith
Tisdag 11:00 - 11:30 C08:10 Lärarnas Riksförbunds monter
Människan, Utbildningen, Samtiden

GySarVuxLed

Bildningstanken formulerades i Tyskland för 200 år sedan och var från början starkt religiöst präglad. I en modern, sekulär kontext har den beskrivits som en strävan att bli något på förhand inte givet vilken förutsätter en pedagogik för människan själv och hennes möjligheter. Men är en sådan pedagogik möjlig i en gymnasieskola som präglas av ett måltänkande inspirerat av instrumentella managementteorier?
Medverkande: Robin Smith, gymnasielärare Sv och En och en av Lärarnas Riksförbunds #ämnesspanare
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Find out how you can make the most of your online classroom by listening to our Questions and Answers session with two high school teachers using EF Class, Paulina Hemberg and Katarina Korén. EF Class is a free digital learning tool to help teachers run engaging, interactive and motivational English lessons.

Föreläsningen går igenom metodboxens verktyg och upplägg, normkritik, rasismen idag och dess historia samt hur man som lärare kan implementera det antirasistiska arbetet i klassrummet.

7 av 10 lärare tror att det förekommer upphovsrättsintrång när lärare visar film och TV för eleverna. Men hur ser användandet av film och TV ut i skolan? Vilken typ av streamingtjänster används, hur populära är de reklamfinansierade tjänsterna och vad får man egentligen visa i ett klassrum? Per Strömbäck från Film och TV-branschens samarbetskommitté berättar om upphovsrätt och film i klassrummet.
Medverkande: Per Strömbäck är sakkunnig digitala näringsfrågor, Film- och Tv-branschens Samarbetskommitté (www.ftvs.se)
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Remake ljud!

Tisdag 14:00 - 14:50 Makerspace
Utbildningen, Lärmiljöerna

F349GyFriStud

Hacka och bygg ett instrument. Bygg om, bygg ut eller skapa ett instrument! Häng med våra Makers i Makerspace! Hacka, skapa, bygg, programmera, slöjda och pyssla i en miljö där hantverkstraditioner möter digital teknik.

100 linnea webb kopia

För många barn som inte har det bra är vuxna på förskolan de enda som kan uppmärksamma och slå larm. Brottsoffermyndigheten har tagit fram en handledning som ger förskolepersonal kunskap om barns signaler och förskolans anmälningsskyldighet. Handledningen innehåller också övningar för att rusta barnen att berätta om de blivit utsatta för våld.

Korta filmer som ett pedagogiskt verktyg. Lärdomar efter sju års filmande.
Medverkande: Mikael Bondestam, lärare och kapitelförfattare i boken ”Vi får det att funka – framgångsrika exempel på IT i skolan”
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

Hur digitala verktyg kan skapa självständighet för elever som möter större utmaningar i skolvardagen.
Medverkande: Eva Rännar, 1-7-lärare och specialpedagog som undervisar på låg- och mellanstadiet och kapitelförfattare i boken ”Vi får det att funka – framgångsrika exempel på IT i skolan”
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

100 h gtalare

Bygg en högtalare till din smartphone med pedagoger från Vetenskapens hus och Tekniska museet.
Häng med våra Makers i Makerspace! Hacka, skapa, bygg, programmera, slöjda och pyssla i en miljö där hantverkstraditioner möter digital teknik.

Nu har du möjlighet att testa Makey Makey och koppla ihop analoga material med digital teknik. Ewa-Charlotte Faarinen engagerar studenter på lärarutbildningen i Luleå i matematikdidaktik och teknik. Häng med våra Makers i Makerspace! Hacka, skapa, bygg, programmera, slöjda och pyssla i en miljö där hantverkstraditioner möter digital teknik.  

Experience what it’s like to be a student in a digital classroom! Join a lesson with EF Class. New lesson starting every 30 minutes. EF Class is a free digital learning tool to help teachers run engaging, interactive and motivational English lessons. Using content customized for Swedish high schools and based on Skolverkets’ curriculum.

Experience what it’s like to be a student in a digital classroom! Join a lesson with EF Class. New lesson starting every 30 minutes. EF Class is a free digital learning tool to help teachers run engaging, interactive and motivational English lessons. Using content customized for Swedish high schools and based on Skolverkets’ curriculum.

100 yepstr team sofie low

Idag ser vi ett samhälle med såväl hög ungdomsarbetslöshet som hög stressnivå bland vuxna. Vi ser även ett samhälle med ambitiösa, talangfulla ungdomar och vuxna med hjärta för välgörenhet. Yepstr för samman dessa motpoler. Tack vare vår moderna app-lösning kan ungdomar enkelt, vitt och försäkrat skapa sig arbetslivserfarenhet genom att hjälpa hushåll i sitt grannområde.

100 little pi

Med Sonic Pi komponerar du musik med programkod och resultatet kan du höra direkt i högtalaren. Följ med Hands on Sciences Bengt Nilsson på en tur där ni skapar musik från enkla toner till modern dansmusik. Häng med våra Makers i Makerspace! Hacka, skapa, bygg, programmera, slöjda och pyssla i en miljö där hantverkstraditioner möter digital teknik.

Korta filmer som ett pedagogiskt verktyg. Lärdomar efter sju års filmande.
Medverkande: Mikael Bondestam, lärare och kapitelförfattare i boken ”Vi får det att funka – framgångsrika exempel på IT i skolan”
Arrangör: Lärarnas Riksförbund

100 yepstr team 1

Idag ser vi ett samhälle med såväl hög ungdomsarbetslöshet som hög stressnivå bland vuxna. Vi ser även ett samhälle med ambitiösa, talangfulla ungdomar och vuxna med hjärta för välgörenhet. Yepstr för samman dessa motpoler. Tack vare vår moderna app-lösning kan ungdomar enkelt, vitt och försäkrat skapa sig arbetslivserfarenhet genom att hjälpa hushåll i sitt grannområde.

Hur kan fysikaliska fenomen som värm friktion, fasövergångar med mera visualiseras med hjälp av värmekameror? Vi visar små experiment som kan göras med värmekameror och som också finns samlade som skolbesök på Vetenskapens Hus. 

Vem får sätta betyg?

Nicklas Keyser
Tisdag 12:00 - 12:30 C08:10 Lärarnas Riksförbunds monter
Utbildningen, Samtiden

49GySarVux

Vad säger regelverket om betygssättning och hur fungerar det?
Medverkande: Nicklas Keyser, regional ombudsman på Lärarnas Riksförbund
Arrangör: Lärarnas Riksförbund