Banner

Program Skolforum 2016

Välkommen att söka i programmet till årets Skolforum! Här finns många angelägna och spännande programpunkter och många intressanta föreläsare. För att kunna förhandsboka plats måste du köpa en biljett och registrera dig i vårt digitala mötesrum. Välkommen!

StigandeFallande
100 tage granit

Välkommen till år 2084! Den egna viljan är ett minne blott. Samhället styrs av en stark ledare som utger sig för att veta exakt vad medborgarna behöver för att må bra. Samhället är präglat av en stark trygghetskänsla och all kriminalitet är utraderad. Möt Winston och följ det som händer när han börjar ifrågasätta samhället han lever i.

100 3dskrivare

Ett inspirerande föredrag om hur 3D-skrivare används i skolan idag och vilka utbildningsvärden tekniken medför i en digitaliserad skolmiljö. Under föredraget kommer även processen är från ide till färdig 3D-utskrift att demonstreras. 

100 3dskrivare

Ett inspirerande föredrag om hur 3D-skrivare används i skolan idag och vilka utbildningsvärden tekniken medför i en digitaliserad skolmiljö. Under föredraget kommer även processen är från ide till färdig 3D-utskrift att demonstreras.  

Välkommen till utdelningen av årets Ulla-Britta Bruun-stipendium. Stipendiaterna delar med sig av sina tankar och idéer som kring hur man kan arbeta tematiskt utifrån barnens erfarenheter. Vi får även en summering av det som diskuterats hittills kring förskolan på årets Skolforum.

100 fabula

Syriska sagor och legender. En dagdröm som blir verklighet, en livslögn att riskera livet för och en svart anka med glupsk aptit. Hör folksagor från Syrien i denna sprakande föreställning på arabiska och svenska. Berättelserna är insamlade i flyktingläger i Libanon, Jordanien och Syrien och levandegörs i fritt muntligt berättande på scenen.

100 lotta valentin

En panel samtalar kring vad som krävs för att skolor ska kunna hålla hög kvalitet för alla elever. Kan aktiva skolval bidra? Samtalet inleds med inspel från Nackas kvalitetsarbete och erfarenheter av när alla väljer skola aktivt. 

100 johanna j

Årets lärare i fritidshem!

Johanna Jaara Åstrand
Tisdag 12:30 - 12:50 Norra scenen
Utbildningen

Fri

Lärarförbundet utser Årets lärare i fritidshem för att lyfta fram fritidshemsverksamhet med hög kvalitet. Kriterierna utgår från engagemang, samarbete och utveckling, och vinnaren kommer dela med sig av sina tips och reflektioner till publiken. Utnämningen sker genom en öppen nomineringsprocess och beslut av en jury med representanter från Lärarförbundets styrelse, referensorganet för fritidspedagogik, fritidspedagogisk forskning samt föregående års pristagare. Prisutdelare är Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.

100 skr p

Tom Tits Experiments lärare Ylva Skilberg lär dig att skapa ljud i återvunna textilier med hjälp av en microcontroller (Quirkbot). Släpp loss din fantasi!

100 skr p

Tom Tits Experiments lärare Ylva Skilberg lär dig att skapa ljud i återvunna textilier med hjälp av en microcontroller (Quirkbot). Släpp loss din fantasi! 

100 skr p

Tom Tits Experiments lärare Ylva Skilberg lär dig att skapa ljud i återvunna textilier med hjälp av en microcontroller (Quirkbot). Släpp loss din fantasi! 

100 skr p

Tom Tits Experiments lärare Ylva Skilberg lär dig att skapa ljud i återvunna textilier med hjälp av en microcontroller (Quirkbot). Släpp loss din fantasi! 

100 annika morelius 120x90

Träffa Åsa Elebring och Annika Morelius från Skolverket och hör om den senaste kompetensutvecklingsinsatsen inom specialpedagogik. Möt också Kristina Szönyi, fil.dr i pedagogik som i forskning och utvecklingsarbete arbetat med elevers delaktighet. Kristina har ansvarat för de inledande avsnitten i Skolverkets nya satsning. Hon kommer att berätta om hur ”delaktighetsmodellen” ger ett bra stöd för att observera, samtala, ta del av elevernas erfarenheter och vid kollegiala reflektioner. Hon kommer också prata kring hur lärmiljön påverkar och skapar villkor för elevers delaktighet. 

100 skolforum 2016 je

Jenny Edvardsson kommer utifrån relevant forskning visa hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande i det egna klassrummet. Aktiviteter som rör läsa, skriva och samtala står i fokus. Är du intresserad av språkutvecklande arbetssätt är detta föreläsningen för dig. 

100 ewa charlotte faarinen ltu 1

Om du kan bygga med lego, baka eller lägga pussel så kan du programmera. Tanken är att inspirera och visa kreativiteten i att jobba med blockprogrammering i undervisningen.
Läroplanen förändras, digital kompetens och programmering ska förstärkas och tydliggöras. Att koda, programmera, handlar om att bryta ner stora problem i småbitar och leka detektiv. Det viktiga är inte ett specifikt programmeringsspråk utan att vi lär ut tankesättet.  För att komma igång med det datalogiska tänkandet använder vi det vi har att tillgå. Oavsett om det är legobitar, pennor, plattor, datorer eller robotar.

100 ewa charlotte faarinen ltu 1

Om du kan bygga med lego, baka eller lägga pussel så kan du programmera. Tanken är att inspirera och visa kreativiteten i att jobba med blockprogrammering i undervisningen.
Läroplanen förändras, digital kompetens och programmering ska förstärkas och tydliggöras. Att koda, programmera, handlar om att bryta ner stora problem i småbitar och leka detektiv. Det viktiga är inte ett specifikt programmeringsspråk utan att vi lär ut tankesättet.  För att komma igång med det datalogiska tänkandet använder vi det vi har att tillgå. Oavsett om det är legobitar, pennor, plattor, datorer eller robotar.

100 tarjaalatalo i artikel

Skolans kanske viktigaste uppgift är att lära barn att läsa och skriva. Detta kräver dock en mix av många ingredienser. Lärarna behöver ha nödvändig ämneskunskap och didaktisk kompetens såväl som att en god läsmiljö behöver finnas för barnen. Undervisningen behöver också ske systematiskt. 
Även om allt detta är på plats så väcks kring hur barn utvecklar sina läsförberedande kunskaper och färdigheter? Hur kommer de in i och utvecklar avkodning och läsflyt? Vad innebär läsförståelse och textrörlighet?
 

100 magnusblixt

Ett nytt skolhus ska byggas. En ny verksamhet ska startas. Vilka frågor bör vi ställa oss? Vilka mål vill vi nå? Hur får vi hus att samspela med undervisning? Hur bygger man en kultur på skolan? Välkommen att lyssna på erfarenheter från den nyligen startade Glömstaskolan i Huddinge.

100 karolina larsson

Välkommen till denna inspirerande föreläsning om vad du kan göra för att varje barns språk ska utvecklas så långt som möjligt – genom förhållningssätt och framgångsrika strategier som passar alla barn. Leg. logoped Karolina Larsson tar utgångspunkt i sin nyutkomna bok, med fokus på barn 0-10 år och de som ska lära sig svenska.    

100 evakane

Det är med leken som med allt annat. För att bli bra måste man träna. Och ju mer man tränar desto bättre blir man. Om barn inte leker är det vuxna som har ansvaret att visa vägen. Välkommen till ett samtal kring hur man kan få med alla barn i leken.

100 sara persson 12x8

Många lärare har den senaste tiden mottagit en eller flera nyanlända elever i/till sitt klassrum. Samtidigt saknar många lärare både erfarenhet och utbildning i svenska som andraspråk. Hur gör man som lärare för att inkludera dessa elever och fullgöra sitt undervisningsansvar utifrån elevernas kunskaper och behov? Och hur kommer lärarrollen att påverkas av denna nya situation i svensk skola?